Назад

Оценката на финансовите посредници за текущата икономическа ситуация е положителна


Финансовите посредници подобряват оценката си за текущата икономическа ситуация. Това показва последното издание на тримесечния бюлетин на Министерството на финансите „Финансов сектор: оценки и очаквания".

Мнението на анкетираните финансови посредници е, че годишният темп на инфлация слабо ще се забави до края на третото тримесечие. Те очакват лихвените проценти по депозити и кредити да продължат да нарастват, а банковото кредитиране слабо да се ускори. Високата ликвидност в банковата система и продължаващият ръст на депозитите са основния фактор за по-бавната трансмисия на паричната политика на ЕЦБ в българската икономика.