Назад

Покана за бизнес форум по проект „Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии“

 

Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ изпълнява проект:  BG-RRP-2.004-0002 „BiOrgaMCT“ по процедура: BG-RRP-2.004

На 29 септември от 13:30 часа в Химико-технологичен и металургичен университет – София, сгр. А, зала 301 ще се състои бизнес форум по проект „Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии“ (BiOrgaMCT, BG-RRP-2.004-0002-C01).

Проектът се изпълнява в периода 2023-2026 г. от Химико-технологичен и металургичен университет - базова организация, изследователска група №: 3.1.4 "Чисти технологии за удължаване жизнения цикъл на енергийни системи". Финансира се от ЕС (Next generation EU).

По време на форума ще бъдат представени резултатите, получени по проекта от научни групи:

  • Органични функционални материали
  • Фотоанизотопни  материали за приложение на поляризационна холография и фотоника
  • Авангардни материали и технологии.

Програмата ТУК

При интерес заявки (с брой участници) могат да се изпратят на следния мейл interdpt@bcci.bg

--------------------------

Проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост