Назад

Конкурс за Годишна национална награда за социални иновации


Министерството на труда и социалната политика обявява конкурс за Национална награда за социални иновации. Основна цел на инициативата, която се организира за осма поредна година, е да се насърчи развитието на социалните иновации в подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество. По този начин ще се повиши видимостта и ролята на социалните предприятия. Ще бъдат отличени социални предприятия, кооперации, образователни и научни институции и организации в сектора на социалната икономика. 

През настоящата година конкурсът се обявява за категориите:

  • социални иновации, свързани със заетост;
  • социални иновации, свързани със социално включване;
  • социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги. 

Ще бъдат връчени до три награди - първа, втора и трета (почетен плакет).

Крайният срок за кандидатстване е 17.30 часа на 2.10.2023 г.

Предложенията се подават на следния електронен адрес: SI_nagrada@mlsp.government.bg.

До участие се допускат физически лица, граждани на България, и юридически лица, регистрирани в България. 

Кандидатите трябва да представят следните документи:

  • формуляр за кандидатстване (по образец);
  • декларация (свободен текст), с която се удостоверява оригиналността на идеята. 

Подробности за конкурса можете да откриете ТУК.

За въпроси, свързани с процедури и срокове за провеждането на конкурса, можете да се свържете с:

Теодора Тодорова, тел.: 02 8119 547, e-mail: Teodora.Demireva@mlsp.government.bg

Илия Гаралиев, тел.: 02 8119 547, е-mail:  Iliya.Garaliev@mlsp.government.bg