Назад

Пакетът с облекчения за МСП е стъпка в правилната посока, но трябва да се направи много повече за компаниите


Асоциацията на европейските търговски палати – Европалати смята, че приетият миналата седмица Пакет с облекчения за МСП е стъпка в правилната посока към осигуряване на необходимата подкрепа за малкия европейски бизнес и за насърчаване възстановяването на Европа.

Председателят на Европалати Владимир Длоухи подчертава, че през 12-те месеца на подготовка на пакета, МСП продължиха да се борят с висока инфлация, енергийна криза и все още са възпрепятствани от ненужни пречки и регулаторни тежести. „Пакетът с облекчения за МСП адресира някои от нуждите на МСП, но трябва да се направи много повече, за да се осигури осезаемо облекчение за компаниите, които преживяха няколко години с редица предизвикателства.“

Европалати отбелязва като положителен факта, че препоръките й относно приложението на МСП-теста са взети предвид в обявения пакет, но търговските палати се опасяват, че дългият преходен период и липсата на навременни правни инициативи ще подкопаят скоростта и резултатите от това положително развитие.

Асоциацията смята, че назначаването на специален пратеник на ЕС за МСП, една дългоочаквана мярка, ще смекчи щетите от икономическия спад при по-малките предприятия. Освен да наблюдава и изисква прилагане на специален, благоприятен подход към МСП в услугите на Европейската комисия, новият МСП пратеник ще трябва да гарантира, че очакваното въздействие от законодателството се наблюдава по време на целия законодателен процес.

По отношение на специалното предложение за преразглеждане на директивата за забавените плащания, Европалати подчертава, че гъвкавостта на настоящите правила не трябва да се компрометира чрез въвеждане на по-големи рестрикции и допълнителното задължение за доклад трябва да се избегне.

Единната техническа система е важна инициатива за намаляване на задълженията за докладване с 25%. Европалати настоява Комисията да вземе предвид значителния принос към Индустриалния форум за създаване на карта с 20 регулации на ЕС и прилагане на една амбициозна европейска програма за намаляване на регулаторната тежест.

Европалати приветства включването в предложението BEFIT  (Business in Europe: Framework for Income Taxation) на условие, което позволява на МСП с годишни приходи под 750 млн. евро възможността да приемат правилата по своя преценка – т.е. доброволно.

Асоциацията на европейските търговски палати призовава Европейската комисия да използва последната година от настоящия си мандат  и да бъде по-полезна за МСП, които поеха сложната смесица от последици от пандемията, инфлацията, нарушаването на веригите на доставки и недостига на умения и кадри. “Конкурентоспособността на Европа разчита на развиващото се общество от малки и средни предприятия, а те са в точката на насищане с регулации. Най-голямото облекчение, което Комисията и европейските законодатели могат да предложат е стабилна законодателна инвентаризация и ангажимент от сега нататък да „мислят първо за малките“, добавя Длоухи.

Пълният текст на документа на английски език можете да видите тук.