Назад

Стандартите GS1 по веригата на снабдяване в здравеопазването


Брошурата "Стандартите GS1 по веригата на снабдяване в здравеопазването", подготвена от GS1 България, запознава с основните стандарти GS1, използвани по веригите на снабдяване в здравеопазването. Във всички вериги на снабдяване ефективното управление на логистичните процеси оптимизира движението на материалните потоци и обезпечава връзката между физическите потоци и потока от информация.

В тази връзка дейностите на фирмата се разглеждат като цяло, както и жизнения цикъл на определен продукт, от създаването му до неговото рециклиране. Управлението на логистичните процеси осигурява прехода между различните дейности на фирмата и заобикалящата я среда. В здравеопазването логистиката се концентрира върху управление на потока от материали, продукти и данни за пациентите, за да се осигурят качество и сигурност на най-високо ниво от производителя до пациента.

Брошурата на български език е достъпна ТУК