Назад

Делегация на ТПП – Враца посети Толедо, Испания за обмен на добри практикиДелегация, организирана от Търговско-промишлена палата – Враца, успешно осъществи посещение за обмен на добри практики в рамките на проект „DIALOG“, финансиран по Програма Interreg Europe.

В събитието взеха участие партньори и заинтересовани страни от държавите по проекта, като посещението беше организирано от Съвет на общностите на Кастилия-Ла Манча (Испания). В делегацията се включиха представители на Областна администрация Видин, Община Бяла Слатина, МИГ-Бяла Слатина и Български център за нестопанско право.

В периода 2-5 май от страна на домакините бяха представени следните добри практики:

  • „Стратегия на Регион Тесино“, свързана с развитието на малки и отдалечени региони. Чрез стратегията се цели обединяване на местните власти, публичните органи и гражданското общество;
  • „Дигитална платформа за сътрудничество“, чиято цел е да се създаде социално-икономическа екосистема, способна да генерира нови услуги с висока социална стойност, позволяващи равно разпределение на благосъстоянието и благополучието на територията.

За допълнителна информация по проекта: Мая Милова, ТПП-Враца, тел.: 092 660273, e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org