Назад

Консултации за европейски МСП относно интелектуалната собственост в африканските страни


Патентно ведомство на Република България информира за стартирането на AFRICA IP SME HELPDESK: проект, финансиран от Европейския съюз и реализиран от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) чрез AfrIPI, програма за сътрудничество, фокусирана върху ИС в африканските страни.

Помощното бюро има за цел да повиши осведомеността на африканските и европейските МСП и производствените сектори относно значението и стойността на интелектуалната собственост (ИС) в бизнес сделки между ЕС и Африка.

Услуга за подпомагане по въпроси за ИС за европейски МСП, които оперират или възнамеряват да получат достъп до африканския пазар и се стремят да подобрят своята глобална конкурентоспособност. Безплатната помощ включва поверителни съвети относно интелектуалната собственост и свързаните с нея въпроси, както и обучение, материали и онлайн ресурси.

За повече информация: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/africa-ip-sme-helpdesk_en

https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund?cmvsource=ipo-bg-web