Общо събрание на Българо-румънската търговско-промишлена палата

Активно партньорство с БТПП на база на сходни цели, интереси и ценности Още

Пазарът на български билки и етерични масла - фокус на среща в БТПП

Инвестиционни възможности и финансиране на сектора по линия на различни програми Още

Колко пари заделят държавите за научно-изследователска и развойна дейност?

Сред страните с най-ниски бюджетни средства за НИРД са Румъния, България, Унгария и Латвия Още

Голям икономчески форум в Бургас

Представяне на Германия като място за бизнес и добри практики за работата на немския пазар Още

НАП проверява над 2100 фирми заради нелогично високи касови наличности

В годишните си финансови отчети за 2019 г. те са посочили, че държат в брой над 100 000 лева Още

Крайният срок за подаване на годишните финансови отчети е 30 септември 2021 г.

Агенция по ГФО трябва да подадат всички предприятия, регистрирани по Търговския закон и ЗЮЛНЦ, съгласно изискванията на Закона за счетоводството Още

Покана за консултация за разработване на схема за подпомагане на интермодални оператори

Целта е повишаване на ефективността на транспорта чрез засилване на мултимодалността Още