Чуждестранните инвестиции намаляват значително през първите осем месеца на 2021 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции идват от Люксембург, Нидерландия и Германия Още

Тридесет години от Виенското споразумение

Стандартите: общ език, обща цел - един от всеки три европейски стандарта е идентичен на стандарт на ISO Още

Работна програма на Европейската комисия за 2022 г.

Следващите стъпки за по-екологосъобразна, по-справедлива, по-цифровизирана и по-устойчива Европа след COVID-19 Още

Симпозиум, посветен на сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа

Хибридно събитие, 26 октомври от 10:00 ч. източноевропейско време, без предварителна регистрация Още