АОБР с предложения за спешни мерки във връзка с кризата в Украйна

Нарастващите предизвикателствата показват нуждата държавата да действа в непрекъснат диалог и синхрон с бизнеса Още

БТПП подкрепя инициативата на БЧК и правителството в помощ на Украйна

Включете се в националната благотворителна кампания Още

Кръгов модел на производство на автомобили бе обсъден по време на среща в БТПП

Възможности за съвместни проекти през новия програмен период в отговор на предизвикателствата на Зелената сделка Още

БГ Баркод: платформа за съхранение и споделяне на продуктова информация

Информационна брошура, посветена на Електронния продуктов каталог БГ Баркод Още

Достъп до пазара на труда в България за граждани на Украйна

Облекчени процедури за украинци и членове на техните семейства Още

Днес стартира кампанията за годишна отчетност на предприятията за 2021 година

Продължава да функционира единен вход на НАП и НСИ за подаване на годишните отчети за дейността Още

Заетост и социални перспективи: глобални тенденции 2022 (доклад на МОТ)

Четири ключови стълба за възстановяване: приобщаващ икономически растеж и развитие, защита на всички работници, универсална социална закрила и социален диалог Още