Бизнес мисия до Египет в периода 28-29 септември 2022г.

С фокус климатичните промени и многостранните, колективни и съгласувани действия за справяне с проблема Още

Регионален форум GS1 в Европа 2022, 17 - 20 октомври в Амстердам, Нидерландия

Приложението на стандартите в селското стопанство е важно за прехода към климатично неутрална икономика и устойчивост Още

Използване на стандартите за насърчаване на кръговата икономика

Според Европейската комисия електрониката е най-бързо растящият поток от отпадъци Още

Бизнес събитие с Networking в рамките на Международен медицински конгрес в Пловдив

9 септември 2022 г., Конгресен център на Международен панаир Пловдив Още