Възможности за партньорство между БТПП и БАЕЗ в помощ на МСП

Осъществяване на съвместни информационни събития, проучване нуждите от застрахователни продукти, свързани с търговията и износа Още

БТПП принципно подкрепя Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Във връзка с възможността на наемане на висококвалифицирани чужденци на българския пазар с т.нар. "Синя карта" Още

Позиция на Европалати относно предложението на Европейската комисия за Закон за данните

За модернизиране на европейската цифрова икономика, изграждане на цифрови умения и подготовка на работната сила и промишлената база на Европа за бъдеще, основано на данни Още

Стартира кампания за набиране на проекти по „Красива България” за 2023 г.

До 20 февруари 2023 г. общините, областните управители и държавните институции могат да кандидатстват Още

Отворени покани от Европейския институт за иновации и технологии (EIT)

Представяне на проектни предложения „Система за транспортиране на зърно в Украйна..." Още

Обзор на образованието и обучението за 2022 г. - в ЕС и България

Ниското равнище на уменията в областта на цифровите технологии сред младежите и възрастните е основно предизвикателство в България Още