Среща с кмета на Кюстендил

Обсъждане на плана и ключовите показатели за развитието на общината, както и перспективите през новата година Още

Високотехнологични компании представиха своите разработки и услуги

Обсъдени бяха възможностите за развитие на новите технологии в областта на дизайна и нови софтуерни решения в полза на бизнеса Още

ИСС се срещна с президента на РБ Румен Радев по повод 20-години от създаването на Съвета

Участниците в срещата се обединиха около мнението, че е необходима по-голяма чуваемост на становищата на Съвета от страна на изпълнителната и законодателната власт Още

Икономически център „Шумен“

Икономиката на центъра е силно експортно ориентирана, но производителността на труда остава относително ниска Още

Предприятия, отличени с марката Високи постижения в иновациите 2023

За върхови постижения, въздействие и ефективност на авангардни иновации, разработени от български предприятия Още

Анализ на системата за обществен транспорт и преглед на нейната нормативна уредба

Документът ще послужи за основа при подготовката на нов Закон за обществения транспорт Още

Банките и правоохранителните органи в девета съвместна кампания срещу „финансовите мулета“

По време на тазгодишната кампания са идентифицирани 165 “финансови мулета”, както и 102 жертви от престъпна дейност, което е три пъти повече в сравнение с миналата година Още