Назад

Среща с кмета на Кюстендил


Председателят на БТПП Цветан Симеонов и председателят на Кюстендилската ТПП Ваньо Костадинов посетиха Община Кюстендил и разговаряха с кмета и зам.-кмета – инж. Огнян Атанасов и Кристиян Иванчов. На срещата присъства и председателят на Общинския съвет Димитър Велинов.

Симеонов представи ключови показатели от регионалния профил на Област Кюстендил, изготвен от партньора на Палатата – Институт за пазарна икономика.

Обсъден бе плана за развитието на общината и спецификите за развитието на Кюстендил в контекста на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциала за развитие на общината, природното и културно наследство, съществуващите проблеми и мястото на общината в областното, регионалното и националното пространство.

Отбелязано бе, че структурата на общинската икономика не се променя в последните години и е типична за областта и страната. Най-голям дял в БДС има секторът на услугите -53-59%, делът на индустрията е в границите 30 - 35%, а на селското стопанство – 10-11%.  Туризмът е важен отрасъл за общината. Легловата база се увеличава и използва все по-интензивно.

Привличаните средства по европейските фондове с натрупване на човек от населението са недостатъчни. В тази посока председателят на БТПП вижда възможности за сътрудничество чрез съдействие за привличане на европейски средства.  БТПП има експертен потенциал при разработване на проекти и остава на разположение за оказване на методическа подкрепа при разработване и кандидатстване по проекти с европейско финансиране по различни проекти.

Симеонов  изказа удовлетворение, че Община Кюстендил, въпреки краткото време от встъпване в длъжност на новото ръководство, е успяла да представи конкретни инвестиционни проекти, които са предложени за включване в Бюджет 2024г.

В рамките на посещението си в Кюстендил Председателят на БТПП участва и  в среща-дискусия на тема: "Развитие на Кюстендил и региона - възможности и перспективи през новата година".