Назад

НСИ: С 15% нарастват разходите на работодател през третото тримесечие на т.г.


През третото тримесечие на 2023 г. спрямо третото тримесечие на 2022 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 15.1% (по предварителни данни), съобщава Националният статистически институт.

В индустрията увеличението е с 16.6%, в услугите - с 13.9%, и в строителството - със 17.0%.

Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Образование“ - с 21.9%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 18.8%, и „Транспорт, складиране и пощи“ - със 17.4%.

Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 15.8%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 11.5%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 23.8% за „Образование“ до 7.6% за „Други дейности“.

Пълната информация ТУК.