Назад

Високотехнологични компании представиха своите разработки и услугиГлавният секретар на БТПП д-р Васил Тодоров проведе среща с представители на Страк Дизайн – Светослав  Димитров и Веселин Павлов, и на Айти Гикс - Виктор Борисов. Бяха разгледани възможностите за развитие на новите технологии в областта на дизайна и нови софтуерни решения в услуга на бизнеса.

Страк Дизайн предоставя висококачествени 3D дизайн услуги, които позволяват на клиентите да визуализират своите идеи и проекти в триизмерен формат. Компанията предоставя и 2D дизайн услуги, които са основа за разработване на технически чертежи и документация. Инженерите на Stracc Design извършват аналитични изчисления, като прилагат математически и физически принципи, за да оценят функционалните и структурни характеристики на проектите. Допълнително се използва метода на крайните елементи за изчисления на по-сложни системи. Предлагат и обучения по инженерен дизайн и производство, в рамките на които се представят нови технологии, софтуерни инструменти и инженерни методи.

Айти Гикс  е сертифициран по ISO/ IEC 27001: 2013 доставчик на DevOps услуги с фокус върху автоматизацията, облачната миграция, консултантските дейности, управляваните услуги и поддръжката. Компанията е специализирана в контейнеризацията, мониторинга и изграждането на CI/CD непрекъсната интеграция. Разполагат с Kubernetes клъстери, изградени в AWS, Google Cloud, Azure и On-premise.