Брой 201 (206), 16-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Проект на Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса


Днес на портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проект на Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса. Разработването на Наредбата е свързано с поетите ангажименти на страната да се постигне намаляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на доставените горива и енергия. Това намаление може да се постигне преди всичко чрез смесване на конвенционалните горива с биогорива и при производството на топлинна и електрическа енергия от течни горива от биомаса, отговарящи на критериите за устойчивост.

Проектът на Наредбата има следните цели:

• определяне на критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса;
• условията и реда за набиране и предоставяне на информация от икономическите оператори, включително за мерките взети за защита на почвите, водите, въздуха;
• одобрението на схеми за сертифициране и на сертифициращи органи;
• извършване на одит за съответствие на биогоривата и течните горива от биомаса с критериите за устойчивост;
• издаване на сертификатите за съответствие.

За изпълнение на тези цели се въвежда задължително докладване от производителите и вносителите на биогорива и течни горива от биомаса (икономически оператори) на интензитета на парниковите газове на доставените от тях на територията на страната биогорива и течни горива от биомаса през предходната година и съответствието им с критериите за устойчивост.

Обществените консултации продължават до 25 октомври 2012 г.

Regulation_biofuel_5 Oct 2012 final_after WG20_clean.doc

Добави нов коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Посещението на българската бизнес делегация в Индия продължава и днес
Страната ни се приема като перспективен партньор, с добре развити сектори на икономиката Още
GS1 България участва в регионален форум на „GS1 Европа“ в Букурещ
Мотото на форума е „От основните стандарти към иновации” Още
БТПП работи по приложението на иновационни технологии
По проект Linked2Media се разработва електронна платформа за формиране на маркетингови стратегии на фирмите Още
Обучение за строителни специалисти по проект REE_TROFIT
До момента у нас са обучени 160 строителни специалисти по линия на проекта Още
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсене на български партньори за участие в проекти с научно-развоен фокус по рамковите програми на ЕС
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Солвей Соди стартира национален конкурс „Иновация в действие”
Целта е да се даде шанс на талантливи млади хора да разработят и реализират свои иновативни проекти Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса
Разработването на Наредбата е свързано с поетите ангажименти на страната да се постигне намаляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на доставените горива и енергия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия: Малките и средните предприятия в Европа са на кръстопът
Необходима е още стратегическа подкрепа, за да се подпомогне възстановяването Още