Брой 201 (206), 16-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Обучение за строителни специалисти по проект REE_TROFIT


Българската търговско-промишлена палата, Европейският институт по труда и Русенската търговско-индустриална камара организираха  двудневно професионално обучение за енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия в град Русе на 8 и 9 октомври 2012 г.  В обучението взеха участие 45 представители от малки и средни предприятия от региона на Русе.

Темите на обучение включваха:

  • Пътища за постигане на енергийна ефективност - проблеми и инициативи
  • Вертикални сградни елементи
  • Хоризонтални сградни елементи, интеграция на сградни елементи, пасивно отопление и климатизация
  • Мрежови и автономни фотоволтаици
  • Отоплителни инсталации на биомаса и геотермални инсталации
  • Добри практики у нас и по света

За участниците в обучението бе организирано посещение на слънчевата електроцентрала Зита Русе Карбохим.

Обучението в Русе е трето по ред, след проведените в София през март 2011 г. и Стара Загора през май 2012 г. Обученията се провеждат в изпълнение на дейностите по проект REE_TROFIT, в който БТПП е партньор. Основната цел на проекта е да създаде модел за професионално обучение и обучи  450 строителни инженери и техници в България, Италия, Гърция, Унгария, Франция и Дания и е подчинена на Европейската директива за обща енергийна ефективност на сгради.

До момента в България са обучени 160 строителни специалисти.

Повече информация по проект REE_TROFIT  и участието на България в него можете да получите от електронната страница на проекта: http://www.reetrofit.eu

НОВИНИ ОТ БТПП
Посещението на българската бизнес делегация в Индия продължава и днес
Страната ни се приема като перспективен партньор, с добре развити сектори на икономиката Още
GS1 България участва в регионален форум на „GS1 Европа“ в Букурещ
Мотото на форума е „От основните стандарти към иновации” Още
БТПП работи по приложението на иновационни технологии
По проект Linked2Media се разработва електронна платформа за формиране на маркетингови стратегии на фирмите Още
Обучение за строителни специалисти по проект REE_TROFIT
До момента у нас са обучени 160 строителни специалисти по линия на проекта Още
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсене на български партньори за участие в проекти с научно-развоен фокус по рамковите програми на ЕС
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Солвей Соди стартира национален конкурс „Иновация в действие”
Целта е да се даде шанс на талантливи млади хора да разработят и реализират свои иновативни проекти Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса
Разработването на Наредбата е свързано с поетите ангажименти на страната да се постигне намаляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на доставените горива и енергия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия: Малките и средните предприятия в Европа са на кръстопът
Необходима е още стратегическа подкрепа, за да се подпомогне възстановяването Още