Брой 201 (206), 16-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

GS1 България участва в регионален форум на „GS1 Европа“ в Букурещ


Иновациите и бъдещите възможности на системата GS1 са във фокуса на започналия днес в Букурещ Регионален форум на „GS1 Европа“. Глобалните тенденции и технологии се развиват динамично и разширяват възможностите на системата, като се отварят нови области за изследване. Ръководейки се от стратегията „Иновацията изисква добри основи, за да започнем“, GS1 избра мото на форума в Букурещ - "От основните стандарти към иновации".

Качеството на данните (Data Quality) и средата за глобална синхронизация на данните (GDSN), както и приложенията за мобилни телефони и взаимодействието между секторите при идентификацията на потребителските стоки ще бъдат дискутирани на форума на „GS1 Европа“. Българската страна е представена от Надежда Панчева и Чавдар Селвелиев - членове на Бюрото на GS1 България, Христо Содев, изп. секретар, и Любомир Гайдаров, експерт в GS1 България. Към работата на форума утре ще се присъедини и председателят на БТПП Цветан Симеонов.

В съвета на „GS1 Европа“ членуват 45 национални организации от общо 108 национални организации в света. Паралелно с провеждането на Регионалния форум ще има и заседание на Регионалния борд на „GS1 Европа“, който включва изпълнителните директори на организациите от Европа. От българска страна в заседанието ще участва Христо Содев.

Ключовите теми на Регионалния форум са свързани с проследимостта, която осигурява стандартите GS1 в глобален мащаб, мобилните комуникации и по-конкретно приложението им в търговията, резултатите от използването на мобилни приложения за проверка легитимността на идентификационните номера. Акцент се поставя на развитието и внедряването на стандарта GS1 в електронното правителство. Ще се разглеждат и въпроси, засягащи състоянието на електронното фактуриране в отделните европейски страни. Форумът продължава до 19 октомври.

Ориентирането на бизнеса към потребителите (B2C) остава за поредна година една от основните теми на форума. Ще се обсъжда темата за проследимостта на храните по веригите за снабдяване. Специален доклад с актуална информация за дейността на GS1 ще представи  президентът на организацията г-н Мигел Лопера.

----

GS1 e световна асоциация, която разработва и поддържа глобални стандарти,  позволяващи идентификация и предаване на информация за стоки, услуги, логистични единици, локации и амбалаж за многократна употреба по веригите за търсене и предлагане. Стандартите се ползват във всички отрасли и улесняват търговията, като комбинират използването на уникални идентификационни номера с носители на данни и процеса на електронната търговия.

GS1 е нестопанска организация, неутрална спрямо бизнес партньорите и се ръководи от нуждите на потребителите на нейните стандарти. GS1 обслужва както големите мултинационални компании, така малките и средни предприятия. Тя е платформа за сътрудничество между бизнес партньорите.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Посещението на българската бизнес делегация в Индия продължава и днес
Страната ни се приема като перспективен партньор, с добре развити сектори на икономиката Още
GS1 България участва в регионален форум на „GS1 Европа“ в Букурещ
Мотото на форума е „От основните стандарти към иновации” Още
БТПП работи по приложението на иновационни технологии
По проект Linked2Media се разработва електронна платформа за формиране на маркетингови стратегии на фирмите Още
Обучение за строителни специалисти по проект REE_TROFIT
До момента у нас са обучени 160 строителни специалисти по линия на проекта Още
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсене на български партньори за участие в проекти с научно-развоен фокус по рамковите програми на ЕС
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Солвей Соди стартира национален конкурс „Иновация в действие”
Целта е да се даде шанс на талантливи млади хора да разработят и реализират свои иновативни проекти Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса
Разработването на Наредбата е свързано с поетите ангажименти на страната да се постигне намаляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на доставените горива и енергия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия: Малките и средните предприятия в Европа са на кръстопът
Необходима е още стратегическа подкрепа, за да се подпомогне възстановяването Още