Брой 201 (206), 16-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП работи по приложението на иновационни технологии


Българската търговско промишлена палата участвува в третата работна среща на партньорите по проекта Linked2Media, която се проведе от 9 до 12 октомври в Рим, Италия.

Проектът се реализира по 7-ма рамкова програма в партньорство между 13 организации - иновационни технологични центрове, университети  и бизнес асоциации от 7 страни (България, Гърция, Италия,Испания, Ирландия, Румъния и Турция).

Основната цел на проекта е разработването на електронна  платформа, чрез която ще се анализира и филтрира наличната информация в популярните социални медии (като Facebook, Twitter, блогове) и други уеб-сайтове (например за електронна търговия, продуктови каталози, новини, форуми), за да могат малките и средните предприятия да се ориентират за трендовете на своите търговски марки и продукти, да управляват репутацията си, да идентифицират нуждите на пазара, да подобряват маркетинговата си стратегия и да осъществяват бърза възвръщаемост на инестициите си в областта на рекламата.

По време на срещата беше демонстриран прототип на платформата, който предстои да бъде тестван от международната мрежа на МСП, включени във фокус-групата на проекта, като българските МСП също ще участват в тестването. Платформата ще бъде мултиезична.

Чрез използването на иновационни технологии и подходи, прилагани при разработването на платформата, БТПП се стреми да предоставя на своите членове нови възможности за бързо идентифициране на тенденциите на пазара за определен продукт или услуга и управление на фирмената репутация.

Допълнителна информация за проекта можете да получите от сайта: www.linked2media.eu   или от Дирекция „Европейска интеграция и проекти” при БТПП, тел.: 02/ 8117508.

НОВИНИ ОТ БТПП
Посещението на българската бизнес делегация в Индия продължава и днес
Страната ни се приема като перспективен партньор, с добре развити сектори на икономиката Още
GS1 България участва в регионален форум на „GS1 Европа“ в Букурещ
Мотото на форума е „От основните стандарти към иновации” Още
БТПП работи по приложението на иновационни технологии
По проект Linked2Media се разработва електронна платформа за формиране на маркетингови стратегии на фирмите Още
Обучение за строителни специалисти по проект REE_TROFIT
До момента у нас са обучени 160 строителни специалисти по линия на проекта Още
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсене на български партньори за участие в проекти с научно-развоен фокус по рамковите програми на ЕС
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Солвей Соди стартира национален конкурс „Иновация в действие”
Целта е да се даде шанс на талантливи млади хора да разработят и реализират свои иновативни проекти Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса
Разработването на Наредбата е свързано с поетите ангажименти на страната да се постигне намаляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на доставените горива и енергия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия: Малките и средните предприятия в Европа са на кръстопът
Необходима е още стратегическа подкрепа, за да се подпомогне възстановяването Още