Назад

Механичният прираст е висок, но не може да спре стопяването на населението


Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика 

След като през 2020 г., в резултат от пандемията, динамиката на вътрешната миграция към големите градове се обърна, вече втора поредна година движението на населението в страната се връща към предишната закономерност. През 2022 г. най-много нови жители е привлякла столицата – над 10 хиляди, следвана от общините Пловдив с 3917 души и Варна с 2430 души.

Значителен брой нови жители има и в някои крайморски общини – най-вече Несебър с 1582 души –  и около Кърджали.

Като цяло през 2022 г. 136 общини привличат население (при 92 през 2021 г.), а общото нарастване на жителите в тях надхвърля 32 хиляди души. Общините с отрицателен механичен прираст пък губят близо 5 хиляди души. По над сто жители са загубили общините Добрич (420 души), Свищов (301 души), Хасково (162 души), Дългопол, Димитровград, Мездра и Смолян.

В относително изражение само в 15 общини коефициентът на механичен прираст е над 2%. Най-висок е коефициентът в общините Трекляно, Несебър и Бяла (Варна) – над 5% добавено население. Висок е механичният прираст и в общините от област Кърджали – Стамболово (4,5%), Джебел (2,7%), Кърджали (2,6%), Маджарово (2,4%), Крумовград (2,3%), Момчилград (2,0%), както и на запад от София – Трекляно (9,4%), Ковачевци (3,6), Трън (1,6%). 

Най-нисък е коефициентът на механичен прираст в общините Баните, Свищов, Дългопол, Лъки, Ружинци и Земен – всички с по под -1,0%.

Механичният прираст в страната като цяло добавя над 27 хиляди души население през 2022 г. и показва кои са общините, които привличат най-много жители. През последното десетилетие – с изключение на пандемичната 2020 г. – София, Пловдив и Варна са лидерите по най-много заселили се в тях.

Въпреки положителните тенденции, механичният прираст не може да спре стопяването на населението, докато силно отрицателният естествен прираст продължава да отнема над два пъти повече от населението.