Назад

Стажове в Съвместния изследователски център - институция за наука и знания на Европейската комисия


Съвместният изследователски център (JRC) публикува покана за стажове започващи през м. октомври 2022 г. Като институция за наука и знания на Комисията, мисията на Съвместния изследователски център е да подкрепя политиките на ЕС с независими доказателства през целия политически цикъл. JRC е разположени в 5 държави-членки (Белгия, Германия, Италия, Холандия и Испания).

Мястото на стаж може да бъде един от следните сайтове на JRC: Ispra (Италия), Geel (Белгия), Petten (Холандия) или Карлсруе (Германия). JRC е работодател с равни възможности, който насърчава разнообразието в своите приложения.

JRC се фокусира върху укрепването на базата от знания за изготвяне на политики; глобални предизвикателства (здравеопазване; култура, творчество и приобщаващо общество; гражданска сигурност за обществото; цифрови, промишлени и космически; климат, енергия и мобилност; храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда); иновации, икономическо развитие и конкурентоспособност; научни постижения; и териториално развитие и подкрепа за държавите-членки и регионите. За поканата от октомври 2022 г. JRC се стреми да назначи редица научни стажанти в различни тематични области, в зависимост от организацията. Тематичните области са групирани в 18 полета, посочени в JRC Scientific Trainees – Call 2022

Повече информация може да намерите тук.