Назад

Растат разрешителните за строеж на жилищни сгради


През първото тримесечие местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1850 жилищни сгради с 9489 жилища в тях и 1 171 388 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), сочат данните на Националния статистически институт. В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 19.7%, жилищата в тях - с 8.1%, а разгънатата им застроена площ - с 13.9%. До март са издадени разрешения и за 18 административни сгради/офиси с 16 767 кв.м РЗП и на 1071 други сгради с 572 703 кв.м РЗП.

На годишна база намаляват издадените разрешителни за строеж на административни сгради и тяхната РЗП, съответно с 35.7 и 82%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 4.1%, както и разгънатата им застроена площ - с 1.3%.

Въвеждането на дистанционната работа с началото на пандемията промени плановете за ползване на офиси и съответно прави по-сдържани инвеститорите в тях.

Очаквано най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 321, София (столица) - 229, София - 229, Варна - 191, и Бургас - 141. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 3316, Пловдив - 1921, Варна - 1065, Стара Загора - 656, и Бургас - 501.

През първото тримесечие на 2022 г. е започнал строежът на 1269 жилищни сгради със 7657 жилища в тях и със 787 999 кв. м разгъната застроена площ. Започнало е изграждането на 11 административни сгради/офиси с 8089 кв.м РЗП и на 572 други сгради с 442 697 кв.м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 3.8%, разгънатата им застроена площ - с 9.6%, но жилищата в тях се увеличават с 4.4%.

При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад съответно с 21.4 и 51.1%. Намаляват и започнатите други видове сгради с 5.8%, както и общата им застроена площ - с 14.9%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 208 жилищни и 52 други сгради; Варна - 215 жилищни и 21 други сгради; София (столица) - 176 жилищни, 5 административни и 30 други сгради; София - 117 жилищни и 41 други сгради; Бургас - 109 жилищни и 26 други сгради.