Брой 64 (69), 30-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Факторингът - модерно средство за финансиране на външнотърговските сделки


През последните три месеца т.нар. „локомотив на българската икономика“ - външната търговия, като че ли забавя темпото си, даже вероятно ще отбележим спад в сравнение със същия период за миналата година. Целта е да се привлече вниманието на бизнеса към факторинга - този традиционен инструмент на външната търговия – каза Цветан Сименов. Той участва в проведената дискусия за стимулиране на бизнес печалбите "Факторингът-средство за развитие на бизнеса". Организатор е b2b Media с подкрепата на БТПП.

Смисълът на представянето на факторинга като инструмент за постигане на бърза ликвидност е за тези, които не са чули, че има такова нещо – да чуят, а за тези, които са по-добре с материята – да научат нови неща, да видят, че има на българския пазар вече има немалко доставчици на тази услуга. Колкото повече по-различни доставчици ползва една фирма, толкова повече се увеличава качеството на получаваната услуга – банките и кредитните институции се стараят повече, а фирмите, които се занимават с външна търговия стават по-конкурентоспособни.

Председателят на БТПП отбеляза, че има място за такива инициативи, защото експертите на Палатата са констатирали, че в България липсва учебно заведение, било то висше училище, или институт за следдипломна квалификация, който да дава завършен обем от знания за външна търговия. Така един млад специалист като попадне в една външнотърговска фирма, да не се налага да задава допълнителни въпроси. Вероятно ще продължим да работим по тази тема, защото се оказва, че българските фирми притиснати от кризата  нямат възможност да отделят допълнителни средства за обучение, а продължават по метода  „опит-грешка“.  Необходимо е да получат знанието в един предварителен момент -  заяви Цветан Симеонов пред участниците дискусията.

По тази причина фирмите трудно се включват в продължителни обучения и затова трябва да се действа стъпка по стъпка – с техния и с нашия капацитет. Разчитаме информацията на възможностите на факторинга да достигне до няколко хиляди български търговци, които да научат за този инструмент и той успешно да се използва при външната търговия. В този смисъл в рамките на дискусията за стимулиране на бизнес печалбите чрез факторинг, като алтернатива на банковото финансиране, Владимир Минев, началник отдел "Информационно обслужване на бизнеса" в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия спомена, че обучения на бизнеса ще бъдат проведени със съдействието на регионалните звена на БТПП в 28 центрове в страната.

НОВИНИ ОТ БТПП
Факторингът - модерно средство за финансиране на външнотърговските сделки
БТПП и фирмите могат да обединят усилията си за подготовка на специалисти по външна търговия Още
Преходът към зелената икономика в Черноморския регион бе обсъден на международен семинар в София
Първата стъпка за правилно разбиране принципите на зелената икономика е осъзнаването на възможността да се създава повече добавена стойност с по-малко енергия Още
Среща с председателя на Бизнес съвета Турция – България
Улесняването на визовия режим за турски граждани, посещаващи България, бе една от темите на срещата Още
Нови членове на БТПП
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Проверки на НАП за касовите апарати ще започнат на 3 април
Санкциите за неспазилите закона могат да достигнат до 10 000 лв. и запечатване на търговския обект Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Парламентът увеличи стойностните прагове на обществените поръчки
С измененията в закона се въвеждат и изискванията на европейски директиви за обществените поръчки за строителство, доставки и услуги в отбраната и сигурността Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство