Брой 64 (69), 30-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Преходът към зелената икономика в Черноморския регион бе обсъден на международен семинар в София


БТПП е партньор при организирането и провеждането на семинар „Зеленият бизнес в България и региона на Черно море. Предизвикателства и възможности”, който се проведе днес, 30 март, в Интерекспо Център - София. Събитието съпътства изложението и конгреса за Енергийна ефективност и възобновяема енергия.

Семинарът е иницииран от Бизнес съвета на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество и е подкрепен от БТПП, Програмата за насърчаване на търговията в региона на Черно море на ПРООН и Виа Експо. Тя се явява една от основните дейности на проект, координиран от Гръцкия фонд за развитие към ОЧИС „Зелена бизнес мрежа в региона на Черно море”.

Целта на събитието бе да събере на едно място всички заинтересовани страни с отношение към зелената икономика (предприемачи, бизнес организации, финансисти, представители на законодателната власт, научните среди и обществото), представители на Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция, Украйна.

Главният секретар на Бизнес съвета на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество Ефтихиа Бакопулу откри семинара и изрази благодарност към БТПП за подкрепата при осъществяване на събитието.

Зам.-председателят на БТПП Георги Стоев отправи приветствие към участниците и заяви, че темата зелена енергия засяга пряко членовете на Палатата. По различни програми на ЕС в периода 2007-2013 г. са предвидени за усвояване финансови средства в размер на 105 млрд. евро, като частта за България е 2 млрд. евро. Средствата могат да се използват в инвестиции в зелени проекти, като БТПП е силно ангажирана и заинтересована в успеха на това начинание. Първата стъпка за правилно разбиране принципите на зелената икономика е осъзнаването на възможността да се създава повече добавена стойност с по-малко енергия.

БТПП участва в два европейски проекта чрез Европейската информационна и иновационна мрежа. Wizard of the Environment: the Enterprise Europe Network цели намаляване на влиянието от дейността на МСП върху околната среда и подпомагане на европейските МСП в преодоляването на екологичните предизвикателства и превръщането им в икономически възможности.

Проектът GREEN адресира екологичния аспект към секторите производство на храни и строителни материали, отличаващи се с над 310 000 активни фирми и над 4 милиона заети на европейско ниво. Проектът подпомага мрежата Enterprise Europe Network в доставянето на основни услуги, свързани с околната среда на МСП от двата сектора.

Бяха направени презентации от страна на всички заинтересовани страни в региона, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на България, Българската асоциация за устойчива енергия, Българската федерация на потребителите на индустриална енергия, университети, Европейски инвестиционен фонд, банки, Българска асоциация на общинските експерти в областта на околната среда, Университета по горско стопанство и др.

Материали от семинара са на разположение в библиотеката на БТПП.

НОВИНИ ОТ БТПП
Факторингът - модерно средство за финансиране на външнотърговските сделки
БТПП и фирмите могат да обединят усилията си за подготовка на специалисти по външна търговия Още
Преходът към зелената икономика в Черноморския регион бе обсъден на международен семинар в София
Първата стъпка за правилно разбиране принципите на зелената икономика е осъзнаването на възможността да се създава повече добавена стойност с по-малко енергия Още
Среща с председателя на Бизнес съвета Турция – България
Улесняването на визовия режим за турски граждани, посещаващи България, бе една от темите на срещата Още
Нови членове на БТПП
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Проверки на НАП за касовите апарати ще започнат на 3 април
Санкциите за неспазилите закона могат да достигнат до 10 000 лв. и запечатване на търговския обект Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Парламентът увеличи стойностните прагове на обществените поръчки
С измененията в закона се въвеждат и изискванията на европейски директиви за обществените поръчки за строителство, доставки и услуги в отбраната и сигурността Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство