Брой 64 (69), 30-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Парламентът увеличи стойностните прагове на обществените поръчки

Парламентът увеличи стойностните прагове на обществените поръчки, над които се прилагат съответни процедури по възлагане. Депутатите приеха на второ четене текстове от промените в Закона за обществените поръчки.

Процедурите по закона ще се прилагат задължително при възлагане на обществени поръчки за строителство – равни или по-високи от 264 000 лв. без ДДС, а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – равни или по-високи от 1 650 000 лв. без ДДС. Досега поръчките за строителство в страната, за които се прилагаха процедурите по закона, трябваше да са равни или по-високи от 240 000 лева, а извън страната – равни или по-високи от 1 500 000 лв. без ДДС.

Процедурите по закона ще се прилагат задължително за обществени поръчки за доставки, услуги и конкурс за проект – равни или по-високи от 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - равни или по-високи от 132 000 лв. Възложителите не са длъжни да прилагат процедурите по ЗОП и условията и реда за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана при поръчки на стойност без ДДС за строителство – под 60 000 лв., за доставки или услуги – под 20 000 лв., и за конкурс за проект – под 66 000 лв., реши още парламентът. Това обаче не се отнася за обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността.

С измененията в закона се въвеждат и изискванията на европейски директиви за обществените поръчки за строителство, доставки и услуги в отбраната и сигурността, например доставка на военно и специално оборудване, поръчките за строителство и услуги за специфични военни цели или специално строителство и специални услуги. Праговете, над които задължително ще се прилага редът, определен в закона, са за поръчки за строителство, равни или по-високи от 4 млн. лв. без ДДС, и за доставки, услуги и конкурс за проект, равни или по-високи от 400 хил. лв. без ДДС. С промените се допълват условията, при които определени поръчки могат да бъдат запазени изключително за участие на специализирани предприятия и кооперации на лица с увреждания.

НОВИНИ ОТ БТПП
Факторингът - модерно средство за финансиране на външнотърговските сделки
БТПП и фирмите могат да обединят усилията си за подготовка на специалисти по външна търговия Още
Преходът към зелената икономика в Черноморския регион бе обсъден на международен семинар в София
Първата стъпка за правилно разбиране принципите на зелената икономика е осъзнаването на възможността да се създава повече добавена стойност с по-малко енергия Още
Среща с председателя на Бизнес съвета Турция – България
Улесняването на визовия режим за турски граждани, посещаващи България, бе една от темите на срещата Още
Нови членове на БТПП
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Проверки на НАП за касовите апарати ще започнат на 3 април
Санкциите за неспазилите закона могат да достигнат до 10 000 лв. и запечатване на търговския обект Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Парламентът увеличи стойностните прагове на обществените поръчки
С измененията в закона се въвеждат и изискванията на европейски директиви за обществените поръчки за строителство, доставки и услуги в отбраната и сигурността Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство