Брой 64 (69), 30-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Нови членове на БТПП

 

Наименование

Дейност

Асоциирани членове

 АЛЕН МАК БЪЛГАРИЯ ЕАД

 Придобиване и управление на капитали в дружества; маркетингова и логистична дейност в производството на козметика

АЛМЕД ЕООД

Износ, внос и трансфер на оръжие; търговия с черни и цветни метали

АТИ СТРОЙ - ИНВЕСТ ЕООД

Добив  и търговия със скалнооблицовъчна материали;оборудване

БУЛСИБ ТРЕЙД ЕООД

Търговия на едро с порцеланови и стъкларски изделия, тапети и почистващи препарати

БЪЛГАРЕ ЕООД

Музикално-танцова дейност

ЕВРО ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ООД

Туристически услуги

РУСЕГАЗ ЕАД

Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване; изграждане на ОВК инсталации; продажба на материали

СИМАК ЧЕРИ ЕООД

Търговия с дамаски за мебели

ШАТО РУШЕН АД

Производство на вина от грозде

Допълнителна информация - както за новите, така и за всички членове на
БТПП, може да намерите на Интернет сайта на Палатата     www.bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Факторингът - модерно средство за финансиране на външнотърговските сделки
БТПП и фирмите могат да обединят усилията си за подготовка на специалисти по външна търговия Още
Преходът към зелената икономика в Черноморския регион бе обсъден на международен семинар в София
Първата стъпка за правилно разбиране принципите на зелената икономика е осъзнаването на възможността да се създава повече добавена стойност с по-малко енергия Още
Среща с председателя на Бизнес съвета Турция – България
Улесняването на визовия режим за турски граждани, посещаващи България, бе една от темите на срещата Още
Нови членове на БТПП
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Проверки на НАП за касовите апарати ще започнат на 3 април
Санкциите за неспазилите закона могат да достигнат до 10 000 лв. и запечатване на търговския обект Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Парламентът увеличи стойностните прагове на обществените поръчки
С измененията в закона се въвеждат и изискванията на европейски директиви за обществените поръчки за строителство, доставки и услуги в отбраната и сигурността Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство