Брой 64 (69), 30-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща с председателя на Бизнес съвета Турция – България


Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с председателя на смесения бизнес съвет Турция – България Ялчън Егемен. Обсъдена бе необходимостта от пренасрочване на регионалния турско – гръцко – български форум, планиран през април, за юни 2012 г. в гр. Чанаккале, Турция.

Отлагането се налага поради тежката икономическа ситуация в Гърция. Очаква се в събитието да вземат участие представители на бизнеса от Турция, Гърция и България, имащи интереси в областите: селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, строителство, машиностроене, туризъм и др. При интерес могат да се включат и компании от други сектори, като организаторите ще положат усилия за намиране на подходящи партньори.

По време на срещата бе обсъден и потенциала за развитие на религиозен туризъм в двете страни. Г-н Симеонов представи резултатите от европейски проект на БТПП, в рамките на който е изготвена база данни с над 4000 религиозни обекта в България. Те ще бъдат внедрени в специална система, представляваща ефективен начин за промотиране на българското религиозно наследство в национален и европейски план. Една четвърт от включените обекти са джамии.

Улесняването на визовия режим за турски граждани, посещаващи България, също бе отбелязано по време на срещата. Г-н Егемен заяви, че все още има какво да се подобри. Той даде пример, че през 2011 г. около 750 000 са били българските туристи в Турция, а турците, посетили България с цел туризъм, само 50 000. При опростяване на режима може да се постигне няколкократно увеличение на броя на туристите от Турция в България.

Интерес от турски компании има и към наемане и закупуване на обработваема земя, поради голямата разлика в цените между двете съседни страни.

Г-н Егемен информира, че Турция е постигнала икономически растеж 9% през изминалата година, а очакванията за 2012 са в рамките на 4 - 5%.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Факторингът - модерно средство за финансиране на външнотърговските сделки
БТПП и фирмите могат да обединят усилията си за подготовка на специалисти по външна търговия Още
Преходът към зелената икономика в Черноморския регион бе обсъден на международен семинар в София
Първата стъпка за правилно разбиране принципите на зелената икономика е осъзнаването на възможността да се създава повече добавена стойност с по-малко енергия Още
Среща с председателя на Бизнес съвета Турция – България
Улесняването на визовия режим за турски граждани, посещаващи България, бе една от темите на срещата Още
Нови членове на БТПП
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Проверки на НАП за касовите апарати ще започнат на 3 април
Санкциите за неспазилите закона могат да достигнат до 10 000 лв. и запечатване на търговския обект Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Парламентът увеличи стойностните прагове на обществените поръчки
С измененията в закона се въвеждат и изискванията на европейски директиви за обществените поръчки за строителство, доставки и услуги в отбраната и сигурността Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство