Назад

НСИ: Промишленото производство нараства през март


По предварителни данни на Националния статистически институт през март промишленото производство нараства с 19% за последната година, а в сравнение с февруари - с 5%.

Годишният ръст при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 51.1%, в добивната промишленост - с 19.4%, и при преработващата промишленост - с 13.3%.

Съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - с 95.7%, производството на напитки - с 44.7%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 36.7%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 24%, производството на химични продукти - с 23.5%.

Най-голямо намаление е отчетено при: производството на лекарствени вещества и продукти - с 9.3%, производството на превозни средства, без автомобили - с 6.7%.

Пълните данни и графики ТУК