Назад

Семинар „Интелигентни лични предпазни средства – стандартизация за проектиране и използване“


Секторният форум на CEN и CENELEC „Лични предпазни средства“ организира онлайн семинар на тема „Интелигентни лични предпазни средства – стандартизация за проектиране и използване“ на 2 юни 2022, от 9.30 – 12.00 централноевропейско време

В нашето ежедневие се появяват все повече и повече „интелигентни“ продукти, включително и в облеклата, както и в друго (защитно) оборудване. Стандартизацията на този тип продукти започва през 2017 г. Както показва опитът от предишни семинари, обменът на информация е от съществено значение за дейностите по стандартизация, но и за законодателните актове и препоръките за органите за сертификация. 

Този интерактивен полудневен семинар предлага новостите относно разработването и стандартизацията на интелигентни облекла, текстил и оборудване, с обратна връзка за потребностите и очакванията на потребителите и органите за изпитване. Освен техническите аспекти, ще бъде обсъдено и въздействието на други законодателни инициативи като тези, свързани със защита на данните, киберсигурност и изкуствен интелект. 

По време на семинара участниците ще имат възможност да представят за няколко (максимум 5) минути най-новите си разработки и да споделят своя опит и проблемите по отношение на стандартите и оценяването на съответствието.

Събитието ще се проведе на английски език и е насочено към представители на:

  • Производители и проектанти на интелигентни (защитни) облекла и оборудване;
  • Производители и проектанти на електроника (сензори, комуникации и др.) и преносими устройства, които могат да се прилагат в интелигентно защитно оборудване;
  • Изследователи в тази сфера или свързани теми;
  • Лаборатории и органи за изпитване;
  • Обществени заинтересовани страни;
  • Други заинтересовани страни.

Регистрацията е безплатна, но онлайн регистрацията е задължителна.

Програмата на семинара е публикувана на уебстраницата на събитието, която може да проверите за актуална информация. 

За контакти: Inga Troester: inga.troester@din.de, секретар на Секторен форум на CEN и CENELEC „Лични предпазни средства“.