Брой 130 (135), 06-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТПП - Стара Загора организира представяне на специализиран софтуер за управление на безопасни условия на труд


Търговско-промишлена палата - Стара Загора организира презентация на специализиран софтуер, предназначен за управление на здравословни и безопасни условия на труд и за самостоятелно обучение на служители по теми на ЗБУТ. Софтуерът се разработва от група европейски фирми, с които Палатата е партньор в проект IMOSHION, финансиран по Седма рамкова програма на ЕС.

Презентацията ще се проведе на 10 юли от 9,30 до 15,00 часа в конферентната зала на фирма Мебели Иввекс ООД. Ще бъдат демонстрирани четирите модула на софтуера, отнасящи се за:

  • Виртуална симулация на работното място за целите на здравето и безопасността;
  • Индустриален дизайн на работното място с оглед осигуряване на здраве и безопасност при работа;
  • Интегрирана система за обучение по ЗБУТ;
  • Обучение и тренинг във виртуална реалност по процедурите на ЗБУТ.

Разработването на модулите се прави адаптирано към специфичните потребности на фирмите, участващи като бенефициенти, в които софтуерът ще бъде тестван. След приключване на проекта фирмите бенефициенти ще получат софтуера.

По време на презентациите и дискусиите ще бъде осигурен превод.

Условия за участие:

  • фирми членове на Палатата - безплатно
  • фирми не членове - 120 лева (вкл. ДДС), включва софтуера.

Желаещите да участват в обучението трябва изпратят регистрационна форма до 9 юли 2012 г.

За повече информация: Евгени Косев, тел: 042 626297, 0882 703420.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в обсъждане на резултатите от обявените процедури по оперативните програми
Намаляване на административната тежест при усвояването на средствата - това е било и продължава да бъде едно от основните предложения на Палатата Още
БТПП обсъди съвместни инициативи с браншовите организации БАПИОТ и БОТО
Двете сдружения са активни членове на Палатата Още
Среща с предприемачи от Иракски Кюрдистан
Гостите бяха информирани за добрите възможности за правене на бизнес в страната ни Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишлеността бележи ръст на месечна база през май
Отбелязано е увеличение в добивната промишленост, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ и в преработващата промишленост Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП - становище относно промени в регламенти за координация на системите за социална сигурност в ЕС
Една от промените касае заети лица в две или повече държави-членки за различни предприятия или различни работодатели Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Двустранни бизнес срещи в Целе, Словения, организирани от EEN
Целта е установяване на международни партньорства в областите на възобновяемите енергийни източници, пластмаса, дървообработваща индустрия, строителство и електротехника Още