Обновен инвестиционен профил на Община Русе


Община Русе публикува обновения си инвестиционен профил, който отразява динамичното развитие на региона и новите обществени и икономически реалности. Реализацията на документа беше възложена на двете водещи бизнес организации в региона - Русенската търговско-индустриална камара и Българо-румънската търговско-промишлена палата.

Разработката на профила е базирана на коренно нов подход при презентацията на бизнес информацията за инвеститори, както и на дългогодишния опит на двете организации при работата с големи компании, инвеститори и реалните им потребности от информация. 

При разработването са използвани различни методи – справки от институции и агенции, интервюта, desk research, проучване на академични и други източници и пр. От ключово значение бе и институционалната подкрепа на Община Русе, която спомогна за актуализация и калибриране на техническата информация.

В разработването на проектното предложение участваха експертните екипи от Русенската търговско-индустриална камара и Българо-румънската търговско-промишлена палата, както и външни експерти.