Брой 106 (111), 04-06-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СЪОБЩЕНИЯ

Български фирми са поканени от ЕК да представят своя опит и добри практики

Генерална дирекция "Промишленост и предприятия" на Европейската комисия, консултантската фирма Bernard Brunhes International съвместно с Global CSR, подготвят „Наръчник за прилагането на ръководните принципи на ООН за бизнеса и човешките права от малки и средни предприятия”. Новият главен секретар на Международната организация на работодателите Брент Уилтън е член на Консултативната група на Европейската комисия по проекта.

Част от наръчника ще е посветена на най-добрите практики на фирмите. В тази връзка екипът по изготвяне на наръчника търсят малки и средни предприятия от България, които биха желали да споделят опита си.

За контакти, въпроси и допълнителна информация относно критериите, на които следва да отговаря описанието на най-добрите практики:
Matthias Thorns, E-mail: thorns@ioe-emp.org, тел.: +41 22 929 00 21.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП има международна подкрепа по казуса с представителността й
Новоизбраният главен секретар на МОР изрази готовност да окаже пълна логистична подкрепа на Палатата Още
Иракски експерти посетиха БТПП
В Ирак има пазар за българска техника и потребителски стоки Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Главна инспекция по труда: Софтуер ще следи за забавени заплати
Друга идея на инспекцията е в уведомлението, което се подава в НАП при регистрация на трудовите договори, работодателите да посочват продължителността на работния ден Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Внедрени са нови функционалности в информационната система „Търговски регистър” на Агенцията по вписванията
Осигурена е възможност за регистрация на: Европейско обединение по икономически интереси… Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Ден на българската енергетика
Национален семинар на тема “Марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”
СЪОБЩЕНИЯ
Български фирми са поканени от ЕК да представят своя опит и добри практики