Брой 106 (111), 04-06-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Иракски експерти посетиха БТПП


Председателят на БТПП Цветан Симеонов посрещна група от експерти от Ирак, пребиваваща в нашата страна с цел подготовка на сесия на смесената комисия. Той отбеляза,  че в миналото Ирак е бил традиционен икономически партньор на България. След установяването на демокрация в Ирак има предпоставки и условия за възстановяване на добрите търговски отношения. По-активен обмен на полезна за бизнеса информация ще улесни значително търговските връзки, които в момента не са много активни. Трябва да се стремим към преки отношения в търговията, като се избягват трети страни посредници, подчерта Симеонов.

От 1999 г. партньор на БТПП е Федерацията на иракските търговски палати.

Водачът на делегацията – Мохамед Хюсеин Алшами, посланик, началник на юридически отдел в Министерството на външните работи на Ирак, сподели, че многобройната група експерти от неговата страна има за цел с посещението си да подготви договорната рамка на отношенията между България и Ирак, Като се наблегне повече на ролята на частния бизнес.

В делегацията от Ирак бяха включени още представители на министерства - на търговията; промишлеността и минералите; на благоустройството и строителството; на планирането; на водните ресурси; на електроснабдяването; на туризма и паметниците; на висшето образование; на финансите; на околната среда и от Федерацията на иракските търговски палати.

Главният секретар на партньорската на БТПП организация в Ирак Абдулхюсеин Жабор Рашид Мубарака представи различни идеи за засилване на двустранния стокообмен. Той подчерта, че Федерацията е готова да окаже съдействие на българските фирми, които желаят да отворят представителство в Ирак. Бе предложено и откриването на български търговски център в Багдад.

Разискван бе въпросът за трудностите, срещани от иракските граждани за получаване на български визи след затварянето на българското посолство в Багдад. БТПП обеща подкрепа за подготовка на покани за бизнес визи за иракски бизнесмени, след потвърждение за членството им във Федерацията.

Г-н Мубарака информира, че има силен интерес от иракски предприемачи за закупуване на земеделска техника. Държавата оказва подкрепа с финансиране за тази цел. В Ирак също така се търсят съоръжения и техника за отглеждане на едър рогат добитък, за рибовъдството, техника за хранително-вкусовата промишленост, медицинска и фармацевтична продукция. В хода на срещата бяха обсъдени конкретни бъдещи действия между двете бизнес организации – посещения на търговски изложения, срещи и форуми.

Компаниите, които проявяват интерес и са в състояние да предложат продукти и техника, от споменатите области, могат да се свържат с дирекция Международно сътрудничество и международни организации, БТПП, тел.: 02 81 1 74 89, e-mail: G.Dimitrova@bcci.bg .

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП има международна подкрепа по казуса с представителността й
Новоизбраният главен секретар на МОР изрази готовност да окаже пълна логистична подкрепа на Палатата Още
Иракски експерти посетиха БТПП
В Ирак има пазар за българска техника и потребителски стоки Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Главна инспекция по труда: Софтуер ще следи за забавени заплати
Друга идея на инспекцията е в уведомлението, което се подава в НАП при регистрация на трудовите договори, работодателите да посочват продължителността на работния ден Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Внедрени са нови функционалности в информационната система „Търговски регистър” на Агенцията по вписванията
Осигурена е възможност за регистрация на: Европейско обединение по икономически интереси… Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Ден на българската енергетика
Национален семинар на тема “Марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”
СЪОБЩЕНИЯ
Български фирми са поканени от ЕК да представят своя опит и добри практики