Брой 106 (111), 04-06-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Национален семинар на тема “Марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”


Патентното ведомство на Република България в сътрудничество с Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM),  организира еднодневен национален семинар на тема “Марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”.

Семинарът ще се проведе на 26 юни 2012 г., вторник, в  Центъра за индустриална собственост – Варна, ул. Граф Игнатиев 29. Регистрацията на участниците ще започне в 09.00 ч.

Такси за участие в семинара не се дължат.  Местата са ограничени. Записване за участие до 20 юни 2012 г.на :
факс (02) 873 52 58, e-mail: Lnikolova@bpo.bg
Регистрационна форма
Програма

Семинарът има за цел да популяризира сред представителите на бизнеса в страната предимствата, които носят на ползвателите си системите на Европейския съюз за регистрация на марки и дизайн. Тези системи осигуряват възможност за получаване на закрила на марки и дизайни едновременно на територията на всички държави от Европейския съюз чрез подаване на една заявка за регистрация. Способът за регистрация на марки и дизайни чрез използването на тези системи е доказал своята ефективност и е добил широка популярност в кръговете на производителите и търговците от Европейския съюз. От създаването на OHIM до настоящия момент броят на подадените заявки за регистрация на марки и дизайн непрекъснато се увеличава. Само през 2011 г. са подадени почти 106 000 заявки за марки и над 87 000 заявки за дизайн на Европейския съюз. Общо регистрираните марки на ЕС са над 750 000, а регистрираните дизайни на ЕС - над 460 000.
Регистрирането на марка или дизайн създава доверие към производителите и търговците и дава гаранция на потребителите за утвърдено и познато качество. С регистрирането им компанията защитава продуктите си от имитации, осигурява си спокойствие и сигурност при разпространяването на стоките и предлагането на услугите. Световна практика е компаниите да защитават индустриалната си собственост като ги регистрират в държавите, в които изнасят продукцията си или планират да разширят производството. Осигуряването на защита на марката и продуктите, които разпространява, е едно от задължителните условия, които всяка компания трябва да изпълни, за да е сигурна, че няма да бъде изместена от пазара.
Темите, които ще се разискват по време на семинара, ще бъдат представени от водещи специалисти от Патентното ведомство на Република България, което ще позволи на представителите на частния сектор да се запознаят с възможностите, с които разполагат, за да защитят индустриалната си собственост в Европа.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП има международна подкрепа по казуса с представителността й
Новоизбраният главен секретар на МОР изрази готовност да окаже пълна логистична подкрепа на Палатата Още
Иракски експерти посетиха БТПП
В Ирак има пазар за българска техника и потребителски стоки Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Главна инспекция по труда: Софтуер ще следи за забавени заплати
Друга идея на инспекцията е в уведомлението, което се подава в НАП при регистрация на трудовите договори, работодателите да посочват продължителността на работния ден Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Внедрени са нови функционалности в информационната система „Търговски регистър” на Агенцията по вписванията
Осигурена е възможност за регистрация на: Европейско обединение по икономически интереси… Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Ден на българската енергетика
Национален семинар на тема “Марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”
СЪОБЩЕНИЯ
Български фирми са поканени от ЕК да представят своя опит и добри практики