Назад

AskElda – нов инструмент в подкрепа на енергийната експертиза


Попитай Елда или AskElda e вече на разположение на обществеността и може да бъде достъпен от началната страница на Eurelectric. Това означава, че можете да попитате #AskElda за всичко, което се отнася за данни относно европейския енергиен сектор.

По своята същност, зад онлайн инструмента Elda се агрегират данни от Enerdata, ENTSO-E и Евростат с оглед осигуряване на навременни и проницателни визуализации на най-новите тенденции. С такъв широк спектър от налични данни Elda представлява авторитетният универсален център за всички данни за енергийния сектор в целия ЕС и във всички отделни държави от ЕС (плюс Обединеното кралство и Норвегия). Освен по географски признак, данните могат да бъдат разделени и по категории. Elda разделя данните в категориите производство на електроенергия, емисии на CO2eq, потребление на електроенергия, цени на електроенергията, капацитет и трансгранични потоци. Оттук нататък можете допълнително да разширите данните и да създадете персонализирани визуализации с няколко други критерия за сортиране. Освен всичко това, можете да получите и директен достъп до данните, като изтеглите .csv файл на всяка графика, предоставена от Elda.

Източник: Институт за енергиен мениджмънт