Назад

Опазване на околната среда и здравето: Комисията приема мерки за ограничаване на умишлено добавяните пластмасови микрочастици


Европейската комисия направи нова голяма крачка към опазване на околната среда, като приема мерки съгласно законодателството на ЕС в областта на химикалите REACH, с които се ограничават пластмасовите микрочастици, умишлено добавяни към продуктите. Новите правила ще предотвратят освобождаването в околната среда на около половин милион тона пластмасови микрочастици. С тях ще се забрани продажбата на пластмасови микрочастици като продукт, както и на продукти, към които специално са добавени пластмасови микрочастици и които освобождават тези пластмасови микрочастици, когато се използват. Когато е надлежно обосновано, за засегнатите страни се прилагат дерогации и преходни периоди, за да могат да се адаптират към новите правила.

Приетото ограничение използва широко определение за пластмасовите микрочастици, обхващащо всички синтетични полимерни частици с размер под пет милиметра, които са органични, неразтворими и устойчиви на разграждане. Целта е да се намалят емисиите на умишлено добавяни пластмасови микрочастици при възможно най-много продукти. Някои примери за често срещани продукти в обхвата на ограничението са:

  • Гранулираните пълнежни материали, използвани върху изкуствени спортни настилки — най-големият източник за околната среда на умишлено добавени пластмасови микрочастици;
  • Козметичните продукти, при които пластмасовите микрочастици се използват за многобройни цели, като например ексфолиация (микрогранули) или получаване на специфична текстура, аромат или цвят;
  • Миещи препарати, омекотители за тъкани, брокат, торове, продукти за растителна защита, играчки, лекарства и медицински изделия, като това е само малък брой от примери.

Продуктите, използвани в промишлени обекти или такива, които не отделят пластмасови микрочастици при употреба, се ползват с дерогация от забраната за продажба, но техните производители ще трябва да предоставят инструкции как да използват и обезвреждат продуктите, за да се предотвратят емисиите на пластмасови микрочастици.

Следващи стъпки

Първите мерки, например забраната свободен брокат и свободни микрогранули, ще започнат да се прилагат, когато ограничението влезе в сила след 20 дни. В други случаи забраната за продажба ще започне да се прилага след по-дълъг период, за да се даде време на засегнатите заинтересовани страни да разработят и преминат към алтернативи.

Контекст

Комисията е поела ангажимент за борба със замърсяването с пластмасови микрочастици, както е посочено в Европейския зелен пакт и в новия План за действие за кръговата икономика. В Плана за действие за нулево замърсяване Комисията определи цел за намаляване на замърсяването с пластмасови микрочастици с 30 % до 2030 г.

Като част от тези усилия Комисията работи за намаляване на замърсяването с пластмасови микрочастици от различни източници: пластмасови отпадъци и дребен отпадък, случайни и непреднамерени изпускания (напр. загуба на пластмасови гранули, износване на автомобилни гуми или изпускане от облеклото), както и умишлена употреба в продуктите.

За да се справи със замърсяването с пластмасови микрочастици, като същевременно се предотврати рискът от фрагментиране на единния пазар, Комисията поиска от Европейската агенция по химикали (ECHA) да оцени риска, породен от умишлено добавяните към продуктите пластмасови микрочастици, както и дали са необходими допълнителни регулаторни действия на равнището на ЕС. ECHA заключи, че пластмасовите микрочастици, умишлено добавяни към определени продукти, се освобождават в околната среда по неконтролиран начин, и препоръча те да бъдат ограничени.

Въз основа на научните доказателства, представени от ECHA, Комисията изготви предложение по REACH за ограничаване, за което държавите от ЕС гласуваха положително и което преди приемането си премина успешно контрола на Европейския парламент и Съвета,.

За повече информация

Въпроси и отговори относно ограничението за умишлено добавени пластмасови микрочастици

Връзка към приетото ограничение

Европейска агенция по химикалите за пластмасовите микрочастици

План за действие за нулево замърсяване

Нов план за действие за кръгова икономика