Брой 37 (294), 21-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Cеминар в БТПП: „Как да се реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“


Българската търговско – промишлена палата, съвместно с Аксент Консултинт ЕООД, организира семинар на тема: „Как да реализираме инвестиционните се намерения чрез грантова схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“.
На семинара бяха изяснени критериите за допустимост по грантова схема ”Енергийна ефективност и зелена икономика”, на програмата Конкурентоспособност.
Грантовата схема е отворена за прием на проектни предложения до 31.10.2013 година.
Бяха подробно разгледани условията и възможностите на процедурата, допустимите кандидати и дейности, етапите на кандидатстване, методиката за обследване на енергийната ефективност и механизмите за изпълнение на проекти.
Това е схемата с най-голям бюджет до момента – 150 милиона евро, като всяка фирма може да кандидатства с проект на стойност до 2 милиона лева, като гранта по схемата е в размер от 30 до 50%.
В семинара участваха представители на около 30 фирми. За по-добра усвояемост на средствата по схемата бяха дискутирани и възможности за опростяване процеса на кандидатстване.

НОВИНИ ОТ БТПП
В БТПП бяха обсъдени практики в сферата на иновациите
Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи Съвета по иновации към БТПП като възможност за бъдещо партньорство с холандски фирми Още
Участие на БТПП в дискусионна кръгла маса - идеи за по-висок икономически растеж
В центъра на дискусиите: „Пазар на труда”, „Демография и пенсионна реформа”, „Образование и иновации” Още
Cеминар в БТПП: „Как да се реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“
В БТПП бе проведен семинар на тема: „Как да се реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“ Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
ПАЗАР НА ТРУДА
Публикувани са основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2012 година
НСИ: Коефициентът на безработица е достигнал 12.4% Още
Нормализиране на процеса по издаването на разрешителни за работа на български и румънски студенти във Великобритания
Ограниченията за българи и румънци на трудовия пазар на други страни членки изтичат необратимо на 31 декември 2013 г. Още
KОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Годишни награди за корпоративна социална отговорност – 27 февруари 2013
Наградите за отговорен бизнес имат за цел да популяризират социално отговорното поведение на бизнеса в България Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК отправя призив към държавите членки чрез съобщение относно социалните инвестиции за растеж и сближаване
Пакетът за социални инвестиции се основава на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване Още