Брой 37 (294), 21-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Участие на БТПП в дискусионна кръгла маса - идеи за по-висок икономически растежОлга Чугунска, икономически анализатор в БТПП, участва в дискусионна кръгла маса „Идеи за по-висок икономически растеж – как да си помогнем сами?”, организирана от Фондация за свободата „Фридрих Науман”  и Либералния институт за политически анализи.
В центъра на дискусионната среща бяха проблемните области „Пазар на труда”, „Демография и пенсионна реформа”, „Образование и иновации”, представени от Петър Ганев, Владимир Каролев и Георги Ангелов.
В презентациите си участниците отбелязаха бариерите пред икономическия ни растеж и идеите за промяна и откроиха следните основни моменти:

  • Административното увеличение на минималните осигурителни доходи в период на стагнация доведе до спад в заетостта, защото част от работодателите нямаха възможност да покрият разходите си, а други фалираха. Необходима е политика за създаване на нови работни места без административна намеса;
  • Образованието е важно за реализацията на пазара на труда, а образователните институции продължават да обучават специалисти, които имат различно от търсеното от бизнеса образование;
  • Политиката за привличане на чуждестранни инвеститори обхваща сектори с високата добавена стойност, но голяма част от безработните са нискоквалифицирани. Вариантите за действие включват както повишаване на образованието, така и привличане на инвеститори не само от високите технологии;
  • Възможностите за устойчива пенсионна система включват засилване на ролята на личните вноски, за сметка на вноските в първия стълб, които са на солидарен принцип, както и намаляване на възможностите за ранно пенсиониране.

За административния натиск при заплащането (минимални осигуртелни прагове и минимална работна заплата), на базата на допитване до членовете, БТПП още преди 2 години предупреди, че  фирмите ще започнат да съкращават персонал. Обезпокоително е, че и при проблемите в образованието няма адекватни решения, това сочи  последно проучване на Палатата, отразяващо гледната точна на бизнеса.

НОВИНИ ОТ БТПП
В БТПП бяха обсъдени практики в сферата на иновациите
Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи Съвета по иновации към БТПП като възможност за бъдещо партньорство с холандски фирми Още
Участие на БТПП в дискусионна кръгла маса - идеи за по-висок икономически растеж
В центъра на дискусиите: „Пазар на труда”, „Демография и пенсионна реформа”, „Образование и иновации” Още
Cеминар в БТПП: „Как да се реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“
В БТПП бе проведен семинар на тема: „Как да се реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“ Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
ПАЗАР НА ТРУДА
Публикувани са основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2012 година
НСИ: Коефициентът на безработица е достигнал 12.4% Още
Нормализиране на процеса по издаването на разрешителни за работа на български и румънски студенти във Великобритания
Ограниченията за българи и румънци на трудовия пазар на други страни членки изтичат необратимо на 31 декември 2013 г. Още
KОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Годишни награди за корпоративна социална отговорност – 27 февруари 2013
Наградите за отговорен бизнес имат за цел да популяризират социално отговорното поведение на бизнеса в България Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК отправя призив към държавите членки чрез съобщение относно социалните инвестиции за растеж и сближаване
Пакетът за социални инвестиции се основава на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване Още