Брой 37 (294), 21-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

В БТПП бяха обсъдени практики в сферата на иновациите


Г-н Ричард Смитс, изп. директор на CSI*, член на Българо-холандския бизнес съвет, се срещна с председателя на БТПП Цветан Симеонов.
Обсъдени бяха възможностите за развитие на отношенията между Палатата и бизнес съвета.
Г-н Смитс, сподели, че в него членуват холандски фирми с дейност в България, като Съветът е отворен за всички фирми, заинтересовани от бизнес с Холандия.
По време на срещата бяха дискутирани отношенията между научните и бизнес кръгове – възможностите за стимулиране на иновациите и бъдещо провеждане на семинари за мениджъри – с цел подобряване на иновационната активност на фирмите. В тази връзка г-н Симеонов представи Съвета по иновации към БТПП като възможност за евентуално бъдещо партньорство.
Г-н Смитс сподели своите впечатления от развитието на науката и изследванията в България. Констатирано беше, че все още е прекъсната връзката между образованието и бизнеса. Фундаменталните изследвания и теория трябва да се изучават в университетите. БАН и всички институции, свързани с изследвания и наука, трябва да са по-практически насочени. В тази посока изпълнителният директор на CSI сподели и успешни практики от Холандия.
Макар че България не е сред водещите страни в сферата на иновациите, г-н Смитс счита, че страната ни има предимството да следва световния опит.
Двете страни изразиха готовност за бъдещи съвместни инициативи и сътрудничество.
*CSI   (http://www.csi-bg.com) – българска фирма за насърчаване на чуждестранни компании в областта на научно-изследователската дейност към България, основана от Ричард Смитс

НОВИНИ ОТ БТПП
В БТПП бяха обсъдени практики в сферата на иновациите
Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи Съвета по иновации към БТПП като възможност за бъдещо партньорство с холандски фирми Още
Участие на БТПП в дискусионна кръгла маса - идеи за по-висок икономически растеж
В центъра на дискусиите: „Пазар на труда”, „Демография и пенсионна реформа”, „Образование и иновации” Още
Cеминар в БТПП: „Как да се реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“
В БТПП бе проведен семинар на тема: „Как да се реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“ Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
ПАЗАР НА ТРУДА
Публикувани са основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2012 година
НСИ: Коефициентът на безработица е достигнал 12.4% Още
Нормализиране на процеса по издаването на разрешителни за работа на български и румънски студенти във Великобритания
Ограниченията за българи и румънци на трудовия пазар на други страни членки изтичат необратимо на 31 декември 2013 г. Още
KОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Годишни награди за корпоративна социална отговорност – 27 февруари 2013
Наградите за отговорен бизнес имат за цел да популяризират социално отговорното поведение на бизнеса в България Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК отправя призив към държавите членки чрез съобщение относно социалните инвестиции за растеж и сближаване
Пакетът за социални инвестиции се основава на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване Още