Брой 37 (294), 21-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАР НА ТРУДА

Нормализиране на процеса по издаването на разрешителни за работа на български и румънски студенти във Великобритания


Европейската комисия, в чийто правомощия е да следи за спазването на европейското право, прави всичко възможно, за да не бъдат дискриминирани българските и румънски работници.
"Свободното движение на работници е едно от фундаменталните права в европейските договори и Комисията винаги е придавала голямо значение на гарантирането на европейските граждани, че ще могат да се възползват от това право без никакви ограничения", писа председателят на ЕК Барозу до български евродепутати.
Ограниченията за българи и румънци на трудовия пазар на други страни членки ще изтекат необратимо на 31 декември 2013 г. и нито една държава не може едностранно да ги продължи, уверява Барозу.
Компетентните власти във Великобритания поддържат електронен адрес, на който студентите могат да изпращат запитвания за подаване на заявления и за всяка друга информация: barcenquiries@ukba.gsi.gov.uk.
Възползвайки се от последните удължени период, фиксирани в договорите за членство в ЕС на двете най-нови държави, все още 10 държави прилагат рестрикции за работа на българи и румънци.

НОВИНИ ОТ БТПП
В БТПП бяха обсъдени практики в сферата на иновациите
Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи Съвета по иновации към БТПП като възможност за бъдещо партньорство с холандски фирми Още
Участие на БТПП в дискусионна кръгла маса - идеи за по-висок икономически растеж
В центъра на дискусиите: „Пазар на труда”, „Демография и пенсионна реформа”, „Образование и иновации” Още
Cеминар в БТПП: „Как да се реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“
В БТПП бе проведен семинар на тема: „Как да се реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“ Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
ПАЗАР НА ТРУДА
Публикувани са основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2012 година
НСИ: Коефициентът на безработица е достигнал 12.4% Още
Нормализиране на процеса по издаването на разрешителни за работа на български и румънски студенти във Великобритания
Ограниченията за българи и румънци на трудовия пазар на други страни членки изтичат необратимо на 31 декември 2013 г. Още
KОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Годишни награди за корпоративна социална отговорност – 27 февруари 2013
Наградите за отговорен бизнес имат за цел да популяризират социално отговорното поведение на бизнеса в България Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК отправя призив към държавите членки чрез съобщение относно социалните инвестиции за растеж и сближаване
Пакетът за социални инвестиции се основава на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване Още