Брой 37 (294), 21-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани фирми в БТПП

Новорегистрирани фирми в БТПП

 

 

Наименование

 Дейност

 

АЙ БИ ДЖИ ЕООД
(I B G) LTD.
 

Операции с недвижими имоти
Индустриален монтаж
Посредничество при сделски с недвижими имоти.
 


 АНГЕЛИКИ 2012 ЕООД
(ANGELIKI 2012) LTD.
 

Търговия на едро с облекло и обувки.
Търговия с облекло

 
ГОЛДЪН ДРАГОН ЕООД
(GOLDEN DRAGON) LTD.
 

Търговия на едро с облекло и обувки;
Търговия с облекло

ГРИКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
GRICOM ENGINEERING) LTD.
 

 
Дейности по защита на националната сигурност и
опазване на обществения ред
- проектиране на системи за сигурност и
безопастност;
- доставка и монтаж на системи за сигурност и
безопастност
- сервиз и поддръжка на системи за сигурност
и безопастност
 

 

МЛЕКА ГРУП ЕООД
(MLEKA GRUP) LTD.


Търговия на едро с мляко, млечни продукти,
яйца, хранителни масла и мазнини
Търговия с млечен концентрат, деликатесни и
млечни продукти
 

 

СЕНТИ ЕООД
(SENTI) LTD.

 

 
Строителство на сгради и строителни
съоръжения или части от тях - строително-
монтажни дейности
Строителство на електрически
инсталации
 

СЕНТИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
(SENTI ENGINEERING) LTD.
 

 
Архитектурни и инженерни дейности и
технически консултации - инженерингова и
консултантска дейност
 

СМЕ УИНД ЕООД
(SME WIND)  LTD.

 
Други бизнесуслуги - доставка, монтаж и
поддръжка на ветроизмервателно оборудване
 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
В БТПП бяха обсъдени практики в сферата на иновациите
Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи Съвета по иновации към БТПП като възможност за бъдещо партньорство с холандски фирми Още
Участие на БТПП в дискусионна кръгла маса - идеи за по-висок икономически растеж
В центъра на дискусиите: „Пазар на труда”, „Демография и пенсионна реформа”, „Образование и иновации” Още
Cеминар в БТПП: „Как да се реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“
В БТПП бе проведен семинар на тема: „Как да се реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“ Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
ПАЗАР НА ТРУДА
Публикувани са основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2012 година
НСИ: Коефициентът на безработица е достигнал 12.4% Още
Нормализиране на процеса по издаването на разрешителни за работа на български и румънски студенти във Великобритания
Ограниченията за българи и румънци на трудовия пазар на други страни членки изтичат необратимо на 31 декември 2013 г. Още
KОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Годишни награди за корпоративна социална отговорност – 27 февруари 2013
Наградите за отговорен бизнес имат за цел да популяризират социално отговорното поведение на бизнеса в България Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК отправя призив към държавите членки чрез съобщение относно социалните инвестиции за растеж и сближаване
Пакетът за социални инвестиции се основава на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване Още