Брой 131 (388), 09-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Заседание на Работната група за подготовка на план за действие за подобряване на бизнес средата


В Министерството на финансите се проведе първото заседание на сформираната Работна група за изготвяне на окончателен вариант на План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса, повишаване на бюджетните приходи и подобряване дейността на приходните агенции. От страна на БТПП взеха участие Васил Тодоров – главен секретар, Валентина Зартова – юридически съветник, и Александър Димитров – експерт „Икономически анализи”.

В рамките на заседанието беше акцентирано върху необходимостта от включване в Плана на предложенията на БТПП за подобряване на бизнес средата, насочени към разработване на методика за определяне на държавните такси по Закона за държавните такси на разходо-покривен принцип, отмяна на данъка върху дивидента, отмяна на данъка от 10% за облагане на социалните разходи, намаляване на ставката на данъка за едноличните търговци от 15% на 10%, отмяна на режима на солидарната отговорност при възстановяване на данъчен кредит по ЗДДС, нормиране на имуществена отговорност за виновните длъжностни лица, чиито актове/наказателни постановления cа отменени, и др.

Предложенията на БТПП виж ТУК.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП обмисля инициативи за стимулиране на иновациите
Среща на председателя на Асоциацията по иновативно развитие и член на Съвета по иновации Георги Гушлеков, председателят на БТПП Цветан Симеонов и съпредседателят на Съвета по иновации при Палатата Йосиф Аврамов Още
Заседание на Работната група за подготовка на план за действие за подобряване на бизнес средата
Предложения на БТПП за намаляване на административната тежест за бизнеса Още
Ново проектно предложение на ЕВРОПАЛАТИ с участието на БТПП за решаване на спорове чрез медиация
БТПП цели да подпомогне по-широкото приложение на медиацията като извънсъдебен способ за решаване на спорове Още
Покана за участие в класациите на БТПП "ТОП 100
31 юли е крайният срок за участие в ТОП 100 с реклама или в класирането Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Enterprise Europe Network – Европейската информационно-консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса
Новата услуга осигурява възможности за международни партньорства, насърчаване интернационализацията, научните изследвания, иновациите и конкурентноспособността на предприятията Още
Европейски потребителски център България в помощ на бизнеса
Информираност и защита правата на потребителитев ЕС – физически лица и компании Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Работна среща на правителството по проект „Южен поток"
Обсъжда се ускоряване на работата по проекта на административно ниво Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Недопускането на загуба на средства по ОП „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), стабилизиращият социален пакет и засилването на борбата с безработицата - основни приоритети на социалната политика
До края на годината трябва да бъдат усвоени 332,8 млн. лв по ОП РЧР Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество / ЧИС /
Народното събрание на Република България ще бъде домакин на 41-то пленарно заседание на Генералната асамблея на ПАЧИС Още