Брой 131 (388), 09-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Недопускането на загуба на средства по ОП „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), стабилизиращият социален пакет и засилването на борбата с безработицата - основни приоритети на социалната политика

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов представи като основни приоритети на МТСП в социалната сфера и в работата на екипа си  недопускането на загуба на средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), стабилизиращият социален пакет и засилването на борбата с безработицата.
Според Адемов извършените плащания по програмата са малко над 1 050 млн.лв., т.е. около 44% от общия бюджет на ОП РЧР, а общият размер на договорените средства по ОП РЧР възлиза на 2 244.2 млн.лв., което представлява 93.5% от бюджета на програмата”.
Общият размер на отчетените пред Европейската комисия (ЕК) разходи за предотвратяване на загуба на средства по ОП РЧР до края на 2013 г  от нейния старт до момента трябва да достигнат 53% от бюджета й или не по-малко от 543 млн.евро. „Към момента отчетените разходи са 31 %, което означава, че до края на годината трябва да бъдат усвоени 332,8 млн. лв.” За тази цел за шест месеца трябват да се усвоят средства, постигнати за четирите предходни години. 


Министър Адемов посочи три мерки на МТСП за миниминизиране на загубите по ОП РЧР:
- Преглед на състоянието на всички стартирали до момента проекти и прехвърляне на средства между схеми, чието изпълнение не е задоволително, към схеми, които са атрактивни. Подготвя се предложение за прехвърляне на средства между отделните приоритетни оси. Към момента от страна на Министерство на образованието и науката има възможност да се прехвърлят такива средства в размер на около 25 милиона лева към други схеми на ОПРЧР;
- Отчитане всеки месец на направените разходи пред Министерството на финансите;
- Преглед на документите и анализ на отделните схеми с цел опростяване на част от процедурите за изпълнение на схемите от страна на бенефициентите.
Министерството и пакет от мерки, включително законодателни, за повишаване заетостта на младежите и пригодността им към заетост в рамките на европейската инициатива „Гаранция за младежта”. „Около 100 милиона евро от Европейския съюз (ЕС) ще бъдат заделени през следващите две години за стимулиране на младежката заетост в България”.
Обществения съвет и Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система към министъра на труда и социалната политика  работи в посока намаляване на негативните ефекти от реформата в пенсионната система.
Продължава работата по процесите на деинституционализация, грижата за децата, възрастните хора, хората с увреждания и разширяване на социалната закрила.
При формирането на политиката в областта на осигурителните отношения МТСП включва активно експерти и представители на гражданското общество.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП обмисля инициативи за стимулиране на иновациите
Среща на председателя на Асоциацията по иновативно развитие и член на Съвета по иновации Георги Гушлеков, председателят на БТПП Цветан Симеонов и съпредседателят на Съвета по иновации при Палатата Йосиф Аврамов Още
Заседание на Работната група за подготовка на план за действие за подобряване на бизнес средата
Предложения на БТПП за намаляване на административната тежест за бизнеса Още
Ново проектно предложение на ЕВРОПАЛАТИ с участието на БТПП за решаване на спорове чрез медиация
БТПП цели да подпомогне по-широкото приложение на медиацията като извънсъдебен способ за решаване на спорове Още
Покана за участие в класациите на БТПП "ТОП 100
31 юли е крайният срок за участие в ТОП 100 с реклама или в класирането Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Enterprise Europe Network – Европейската информационно-консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса
Новата услуга осигурява възможности за международни партньорства, насърчаване интернационализацията, научните изследвания, иновациите и конкурентноспособността на предприятията Още
Европейски потребителски център България в помощ на бизнеса
Информираност и защита правата на потребителитев ЕС – физически лица и компании Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Работна среща на правителството по проект „Южен поток"
Обсъжда се ускоряване на работата по проекта на административно ниво Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Недопускането на загуба на средства по ОП „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), стабилизиращият социален пакет и засилването на борбата с безработицата - основни приоритети на социалната политика
До края на годината трябва да бъдат усвоени 332,8 млн. лв по ОП РЧР Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество / ЧИС /
Народното събрание на Република България ще бъде домакин на 41-то пленарно заседание на Генералната асамблея на ПАЧИС Още