Брой 131 (388), 09-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

Европейски потребителски център България в помощ на бизнеса


Представяме: Европейския потребителски център в помощ на бизнеса
Европейски потребителски центрове имат офиси в 27-те държави-членки на ЕС, както и в Исландия и Норвегия. В мрежата от Европейски потребителски центрове постъпват годишно около 30 000 жалби. 57% от тях са свързани с електронната търговия, а над  50% са разрешени по взаимно съгласие.
Европейският потребителски център България, като част от Мрежата от Европейски потребителски центрове, предлага:

  • На гражданите – физически лица:  безплатни съвети на потребителите; съдействие при подаване на жалби; осъществяване на връзка с търговците.
  • На компаниите – съвети, свързани с продаване на  стоки и услуги на потребители по интернет, така че да отговарят на законовите изисквания. Тези изисквания включват:

1. Общи изисквания на потребителското законодателство

• Стоките или услугите трябва да отговарят на определени стандарти.

• Описанието и информацията за стоката или услугата трябва да бъдат верни.

• Ако стоката е дефектна, потребителите могат да изискат ремонт, замяна или възстановяване на цената в срок от 24 месеца от датата на покупката.

Освен общите изисквания се прилагат и специфични правила при търговия от разстояние, където Вие приемате  поръчки дистанционно от потребители (например от вашата интернет страница, или по електронна поща, телефон или факс).

2. Правила при продажба от разстояние

• Прилагат се при сделки между търговци и потребители.

• Изисква се определена информация да бъде предоставена на потребителите преди сключване на договора.

• Позволява се на потребителите да се отказват от поръчките в определен период от време и Вие сте задължени да ги информирате как да направят това.

• При онлайн продажбите „времето за размисъл” е основно изискване на потребителското законодателство. Директива 97/7/EО дава на потребителите най-малко 7 работни дни да се откажат от поръчката си без да посочват причина за това. Продължителността на този период е различен за отделните държави, като някои страни-членки дават 15 дни за това. Потребителят е задължен само да плати разходите за връщане на стоките. „Времето за размисъл” не се прилага за стоки, изработени по поръчка, бързо развалящи се продукти и настаняване, транспорт за определена дата.

3. Изисквания за информация
Процесът на поръчка и доставка трябва да бъде съпроводен с предоставяне на информация на потребителите относно:

• името и адреса на доставчика.

• Поръчаната стока.

• Дължимите разходи за доставка.

• Как да се откажат от поръчката.

4. Защита на личните данни
Търговците имат задължения да защитават данните на техните потребители. Трябва да имате Правила за ползване на сайта, ако събирате лични данни чрез формуляр за поръчка, формуляр за обратна връзка и други, използвайки бисквитки или други проследяващи средства, или чрез потребителското IP или електронен адрес.

За съдействие: Европейски потребителски център, www.ecc.bg, info@ecc.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП обмисля инициативи за стимулиране на иновациите
Среща на председателя на Асоциацията по иновативно развитие и член на Съвета по иновации Георги Гушлеков, председателят на БТПП Цветан Симеонов и съпредседателят на Съвета по иновации при Палатата Йосиф Аврамов Още
Заседание на Работната група за подготовка на план за действие за подобряване на бизнес средата
Предложения на БТПП за намаляване на административната тежест за бизнеса Още
Ново проектно предложение на ЕВРОПАЛАТИ с участието на БТПП за решаване на спорове чрез медиация
БТПП цели да подпомогне по-широкото приложение на медиацията като извънсъдебен способ за решаване на спорове Още
Покана за участие в класациите на БТПП "ТОП 100
31 юли е крайният срок за участие в ТОП 100 с реклама или в класирането Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Enterprise Europe Network – Европейската информационно-консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса
Новата услуга осигурява възможности за международни партньорства, насърчаване интернационализацията, научните изследвания, иновациите и конкурентноспособността на предприятията Още
Европейски потребителски център България в помощ на бизнеса
Информираност и защита правата на потребителитев ЕС – физически лица и компании Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Работна среща на правителството по проект „Южен поток"
Обсъжда се ускоряване на работата по проекта на административно ниво Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Недопускането на загуба на средства по ОП „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), стабилизиращият социален пакет и засилването на борбата с безработицата - основни приоритети на социалната политика
До края на годината трябва да бъдат усвоени 332,8 млн. лв по ОП РЧР Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество / ЧИС /
Народното събрание на Република България ще бъде домакин на 41-то пленарно заседание на Генералната асамблея на ПАЧИС Още