Брой 131 (388), 09-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Работна среща на правителството по проект „Южен поток"


След среща на премиера Пламен Орешарски и председателя на Управителния съвет на „Газпром” Алексей Милер, министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев обяви, че министър-председателят е възложил да се направят допълнителни усилия на административно ниво като се ускори работата по проекта. Според него проектът е от важно значение и остава стратегически за България, тъй като диверсифицира маршрута и руският газ директно ще постъпва на българска територия.

 „Южен поток" бе стартиран в края на миналата година, но все още няма разрешително за строеж на българска територия, няма издадена оценка за въздействие върху околната среда, както и подробен устройствен план.

На работната среща е била обсъдена и възможността при изгражданито на тръбопровода в българската част максимално да бъдат привлечени български компании. Очакванията са първият газ по газопровода „Южен поток" да потече през декември 2015 година.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП обмисля инициативи за стимулиране на иновациите
Среща на председателя на Асоциацията по иновативно развитие и член на Съвета по иновации Георги Гушлеков, председателят на БТПП Цветан Симеонов и съпредседателят на Съвета по иновации при Палатата Йосиф Аврамов Още
Заседание на Работната група за подготовка на план за действие за подобряване на бизнес средата
Предложения на БТПП за намаляване на административната тежест за бизнеса Още
Ново проектно предложение на ЕВРОПАЛАТИ с участието на БТПП за решаване на спорове чрез медиация
БТПП цели да подпомогне по-широкото приложение на медиацията като извънсъдебен способ за решаване на спорове Още
Покана за участие в класациите на БТПП "ТОП 100
31 юли е крайният срок за участие в ТОП 100 с реклама или в класирането Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Enterprise Europe Network – Европейската информационно-консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса
Новата услуга осигурява възможности за международни партньорства, насърчаване интернационализацията, научните изследвания, иновациите и конкурентноспособността на предприятията Още
Европейски потребителски център България в помощ на бизнеса
Информираност и защита правата на потребителитев ЕС – физически лица и компании Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Работна среща на правителството по проект „Южен поток"
Обсъжда се ускоряване на работата по проекта на административно ниво Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Недопускането на загуба на средства по ОП „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), стабилизиращият социален пакет и засилването на борбата с безработицата - основни приоритети на социалната политика
До края на годината трябва да бъдат усвоени 332,8 млн. лв по ОП РЧР Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество / ЧИС /
Народното събрание на Република България ще бъде домакин на 41-то пленарно заседание на Генералната асамблея на ПАЧИС Още