Брой 131 (388), 09-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество / ЧИС /


Народното събрание на Република България ще бъде домакин на 41-то пленарно заседание на Генералната асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество от 9 до 11 юли 2013 г. в Националния дворец на културата.
В работата на заседанието ще участват делегации от парламентите на 11 страни-членки на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. На форума ще присъстват 128 парламентаристи, гости и представители на международни парламентарни асамблеи със статут на наблюдатели. Сред тях са Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Европейският парламент, национални парламенти и международни организации.
Официалното откриване на форума ще бъде на 10 юли 2013 г., от 10.00 часа в зала 3 на НДК.
Основна тема ще бъде актуалният въпрос за туризма като важен фактор за икономическо развитие и сътрудничеството в Черноморския регион. Делегатите ще обсъдят предимствата и перспективите на сътрудничество на ниво следдипломно образование между университетите на държавите-членки на ЧИС.

Встъпително слово ще произнесе председателят на Народното събрание Михаил Миков. Приветствия към участниците ще отправят президентът Росен Плевнелиев и Едуард Налбандян, председател на Организацията на Черноморското икономическо сътрудничество и министър на външните работи на Армения.
Към участниците във форума ще се обърне председателят на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Жан-Клод Миньон.
41-то пленарно заседание на Генералната асамблея ще отбележи 20-годишния юбилей на ПАЧИС и ще отчете резултатите за периода на българското ротационно председателство на Асамблеята.
На 11 юли 2013 г., от 13.00 часа е предвидена пресконференция в зала 3 на НДК.
*ПАЧИС е парламентарно измерение на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество – единствената регионална международна икономическа организация на страните от  Черноморския  регион.
Понастоящем в ПАЧИС членуват дванадесет държави – Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Украйна. Приоритетите в дейността на Асамблеята са предопределени от разбирането, че активизирането на икономическото, двустранно и многостранно, сътрудничество в Черноморския регион допринася за развитието на страните-участнички, но и спомага за преодоляването на междудържавните и етническите конфликти.
От създаването си на 26 февруари 1993 г. ПАЧИС се утвърди като действащ и ефективен парламентарен инструмент на Черноморското икономическо сътрудничествo.
 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП обмисля инициативи за стимулиране на иновациите
Среща на председателя на Асоциацията по иновативно развитие и член на Съвета по иновации Георги Гушлеков, председателят на БТПП Цветан Симеонов и съпредседателят на Съвета по иновации при Палатата Йосиф Аврамов Още
Заседание на Работната група за подготовка на план за действие за подобряване на бизнес средата
Предложения на БТПП за намаляване на административната тежест за бизнеса Още
Ново проектно предложение на ЕВРОПАЛАТИ с участието на БТПП за решаване на спорове чрез медиация
БТПП цели да подпомогне по-широкото приложение на медиацията като извънсъдебен способ за решаване на спорове Още
Покана за участие в класациите на БТПП "ТОП 100
31 юли е крайният срок за участие в ТОП 100 с реклама или в класирането Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Enterprise Europe Network – Европейската информационно-консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса
Новата услуга осигурява възможности за международни партньорства, насърчаване интернационализацията, научните изследвания, иновациите и конкурентноспособността на предприятията Още
Европейски потребителски център България в помощ на бизнеса
Информираност и защита правата на потребителитев ЕС – физически лица и компании Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Работна среща на правителството по проект „Южен поток"
Обсъжда се ускоряване на работата по проекта на административно ниво Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Недопускането на загуба на средства по ОП „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), стабилизиращият социален пакет и засилването на борбата с безработицата - основни приоритети на социалната политика
До края на годината трябва да бъдат усвоени 332,8 млн. лв по ОП РЧР Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество / ЧИС /
Народното събрание на Република България ще бъде домакин на 41-то пленарно заседание на Генералната асамблея на ПАЧИС Още