Брой 131 (388), 09-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

Enterprise Europe Network – Европейската информационно-консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса


Enterprise Europe Network – Европейската информационно-консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса вече ще предоставя на своите клиенти достъп до цялата база данни с оферти за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, публикувани от над 600 бизнес организации в над 50 страни от Европа, Азия, Северна и Южна Америка.

Целта на тази инициатива е да се насърчи още повече интернационализацията, научните изследвания, иновациите и конкурентноспособността на предприятията чрез предоставянето на директен достъп до много по-голям избор от предложения за партньорство.

Разширете хоризонтите пред вашата компания и потърсете партньори в една от най-големите база данни за бизнес и технологични обяви в света.

Новата услуга, предлагана от мрежата,осигурява възможности за международни партньорства, в случай че:

  • Желаете да внедрите нова технология, която да подобри ефективността на вашето производство.
  • Търсите партньори за съвместно развитие на нов продукт или нови технологични методи.
  • Желаете да изнесете производството си на нови пазари.
  • Търсите партньори за общ проект за кандидатстване за финансиране от специализирани фондове.

Възможността да селектирате обяви по зададени от вас критерии, съобразени със специфичните нужди на вашата компания, ще Ви спести време и усилия при търсенето на подходящото партньорство.

Опростяването на процедурата е част от непрекъснатото усилие на EnterpriseEuropeNetworkкъм подобряване на своите услуги и осигуряване на все повече възможности за малките и средните предприятия да подобрят своето представяне на местните и международните пазари и да отговорят на предизвикателствата, поставени от нарастващата международна конкуренция.

Представяме ви тестова версия на базата данни:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799

Надяваме се да получим от вас обратна връзка относно функционирането на базата, както и относно нейната полезност.
Свържете се с нас:
een@bcci.bg
+359 2 811 75 15

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП обмисля инициативи за стимулиране на иновациите
Среща на председателя на Асоциацията по иновативно развитие и член на Съвета по иновации Георги Гушлеков, председателят на БТПП Цветан Симеонов и съпредседателят на Съвета по иновации при Палатата Йосиф Аврамов Още
Заседание на Работната група за подготовка на план за действие за подобряване на бизнес средата
Предложения на БТПП за намаляване на административната тежест за бизнеса Още
Ново проектно предложение на ЕВРОПАЛАТИ с участието на БТПП за решаване на спорове чрез медиация
БТПП цели да подпомогне по-широкото приложение на медиацията като извънсъдебен способ за решаване на спорове Още
Покана за участие в класациите на БТПП "ТОП 100
31 юли е крайният срок за участие в ТОП 100 с реклама или в класирането Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Enterprise Europe Network – Европейската информационно-консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса
Новата услуга осигурява възможности за международни партньорства, насърчаване интернационализацията, научните изследвания, иновациите и конкурентноспособността на предприятията Още
Европейски потребителски център България в помощ на бизнеса
Информираност и защита правата на потребителитев ЕС – физически лица и компании Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Работна среща на правителството по проект „Южен поток"
Обсъжда се ускоряване на работата по проекта на административно ниво Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Недопускането на загуба на средства по ОП „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), стабилизиращият социален пакет и засилването на борбата с безработицата - основни приоритети на социалната политика
До края на годината трябва да бъдат усвоени 332,8 млн. лв по ОП РЧР Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество / ЧИС /
Народното събрание на Република България ще бъде домакин на 41-то пленарно заседание на Генералната асамблея на ПАЧИС Още