Брой 131 (388), 09-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Покана за участие в класациите на БТПП "ТОП 100


За 15-та поредна година БТПП ще изготви класацията "ТОП 100 - Фирми, водещи в икономиката на България”.

Традиционно и през тази година палатата ще покаже най-успешните компании в България, които при трудностите продължават да се развиват, да бъдат гъвкави, иновативни и ефективни, и постигат забележителни резултати.

Възможност за участие в класацията има всяко предприятие, което попълни  Необходими данни за участие в ТОП 100 или изпрати в БТПП годишния финансов отчет за 2012 до 31.07.2013 г. В издание ще бъдат публикувани първите 100 най-успешни компании в три отделни класации.

Предлагаме и възможност на фирмите да публикуват рекламни материали в "ТОП 100", 2013 г., независимо дали ще участват в класирането. Рекламата в изданието на БТПП е ценна възможност за популяризиране на Вашата фирма, привличане на повече клиенти и бизнес партньори, насочена към селектирана аудиторията от България и целия свят. „ТОП 100” се изготвя на български и английски език и се разпространява при посещения на чуждестранни фирми и делегации в България, при организирани български делегации в чужбина, до 200 търговски палати по света, членовете на Европалати (47 европейски палати, а чрез тях до 1400 регионални палати), членовете на Асоциацията на световните търговски центрове и др. Подробности за условията за реклама можете да намерите в поръчката за реклама.

Класирането на фирмите в изданието на БТПП се основава на обективни данни: официалните годишните финансови отчети и според критерии, доказани в практиката като показатели за динамичност и рентабилност:

  • Изменение на нетните приходи от продажби 2012/2011 г.
  • Печалба на 100 лв. собствен капитал през 2012 г.
  • Печалба на 100 лв. приходи от продажби през 2012 г.

За повече информация: Александър Димитров, Олга Чугунска, тел:    02/8117 401  ,    02/8117 411 , e-mail:ikontr@bcci.bgikan@bcci.bg.

Палатата е убедена, че показвайки добрите примери в различните области на икономиката, допринася за изграждане и утвърждаване на позитивния имидж на страната ни в международен план.

Предишните три издания на класацията на БТПП:

"ТОП 100", 2012 г.
 "ТОП 100", 2011 г.
"ТОП 100", 2010 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП обмисля инициативи за стимулиране на иновациите
Среща на председателя на Асоциацията по иновативно развитие и член на Съвета по иновации Георги Гушлеков, председателят на БТПП Цветан Симеонов и съпредседателят на Съвета по иновации при Палатата Йосиф Аврамов Още
Заседание на Работната група за подготовка на план за действие за подобряване на бизнес средата
Предложения на БТПП за намаляване на административната тежест за бизнеса Още
Ново проектно предложение на ЕВРОПАЛАТИ с участието на БТПП за решаване на спорове чрез медиация
БТПП цели да подпомогне по-широкото приложение на медиацията като извънсъдебен способ за решаване на спорове Още
Покана за участие в класациите на БТПП "ТОП 100
31 юли е крайният срок за участие в ТОП 100 с реклама или в класирането Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Enterprise Europe Network – Европейската информационно-консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса
Новата услуга осигурява възможности за международни партньорства, насърчаване интернационализацията, научните изследвания, иновациите и конкурентноспособността на предприятията Още
Европейски потребителски център България в помощ на бизнеса
Информираност и защита правата на потребителитев ЕС – физически лица и компании Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Работна среща на правителството по проект „Южен поток"
Обсъжда се ускоряване на работата по проекта на административно ниво Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Недопускането на загуба на средства по ОП „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), стабилизиращият социален пакет и засилването на борбата с безработицата - основни приоритети на социалната политика
До края на годината трябва да бъдат усвоени 332,8 млн. лв по ОП РЧР Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество / ЧИС /
Народното събрание на Република България ще бъде домакин на 41-то пленарно заседание на Генералната асамблея на ПАЧИС Още