Брой 143 (148), 25-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП проучва испанския опит за подкрепа на предприемачеството


Представители на търговски палати от мрежата на БТПП и на български общини са на работно посещение в провинция Валенсия – Испания, по проект „Интегрирана услуга за предприемачи” на Националната асоциация на общинските служители в България, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Българските гости се запознаха с дейността на Института на малкия и среден бизнес във Валенсия (IMPIVA), който реализира публично-частно партньорство за прехвърляне на резултати от научни изследвания, знания и умения към бизнеса. Чрез IMPIVA Испанската служба за патенти и търговски марки предоставя на предприемачите достъп до бази данни и изпълнява всички формалности по регистрация на правата за индустриална собственост.

По време на срещите в Търговската камара на Валенсия българската делегация получи информация за услугите, които предлага Камарата. Освен традиционни дейности към Камарата са създадени бизнес инкубатори, които подкрепят стартирането на бизнес инициативи.

В програмата на българската делегация беше включено и запознаване с мисията и дейностите на Асоциацията на Ла Рибера Алта (Център за предприемачи). Сдружението включва 35 общини  и обслужва население около 220 хил. Създадено е по проект на местното правителство със средства от ЕС. 80% от услугите, които предоставя Асоциацията, са предназначени за фирми на еднолични търговци и предприемачи.

НОВИНИ ОТ БТПП
С решение от днес Министерски съвет отново призна БТПП за представителна организация
БТПП подкрепя искането на омбудсмана за отмяна на облекчената процедура за установяване на вземания
Палатата счита, че законът следва да създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност Още
Ръководителят на СТИВ Берлин посети БТПП
Разгледани бяха предстоящи инициативи за създаване на контакти между потенциални партньори Още
БТПП проучва испанския опит за подкрепа на предприемачеството
Проучват се добри практики в публично-частното партньорство за прехвърляне на резултати от научни изследвания към бизнеса Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПАЗАР НА ТРУДА
Нов проект на Агенцията по заетостта ще осигури заетост на 9 000 безработни лица
Работодателите могат да заявят работни места в бюрата по труда, на чиято територия се разкрива работното място Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Защита на правата на интелектуална собственост: Митниците на ЕС конфискуваха над 100 млн. фалшиви стоки по границите на Съюза
Основните категории стоки, задържани от митниците са били лекарства (24 %), опаковъчни материали (21 %) и цигари (18 %) Още